Kõik oluline katseajast ja ülevaade kohtupraktikast

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 28.09.2023 Registreerimise lõpp: 27.09.2023 Kestvus: 3 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 219 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 27. septembrini Soodushind: 149 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Online-koolitus: Kõik oluline katseajast ja ülevaade kohtupraktikast

Katseaeg annab tööandjale kaalutlusõiguse hinnata töötaja võimekuse ja suutlikkuse vastavust tööandja huvile. Seejuures ei anna katseaeg tööandjale õigust lõpetada tööleping katseajal sõltumata põhjusest, vaid tööandjal tuleb hinnata konkreetseid seadusega ette nähtud kriteeriume (tervis, teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused) ning selle alusel otsustada, kas töölepingu lõpetamine on õigustatud. Selleks, et vältida katseaja regulatsiooni vigu, on oluline, et tööandjad oleksid teadlikud sellega seonduvatest reeglitest.

Koolitusel käsitletakse põhjalikult katseajaga seotud olulisemaid teemasid: kuidas sätestada nõuded oskustele, võimetele, isikuomadustele jms, et nendele saaks ülesütlemisel viidata; kuidas peab tööandja käituma puuduste avastamise korral; millal on töölepingu ülesütlemine vastuolus hea usu põhimõttega; kuidas peab olema vormistatud ülesütlemisavaldus ja milliseid tõendeid kohus aktsepteerib jms. Koolitusel saab ülevaate viimaste aastate kohtupraktikast ja soovitused vigade vältimiseks.

Koolituse viib läbi Heli Raidve, kes on 26 aastat tegelenud töövaidluste lahendamisega ja tööandjate nõustamisega ning olnud ise seaduste kirjutamise juures.

Koolituse eesmärk on anda põhjalikud teadmised katseajaga seonduvast ning soovitused vigade vältimiseks.

Hinna sisse kuulub koolituse järelvaatamise võimalus 14 päeva jooksul.

Advertisement banner

Programm

28.09.2023


09:20 – 09:30

Kogunemine veebikeskkonda

09:30 – 11:30

Kõik oluline katseajast ja ülevaade kohtupraktikast

 • Heli Raidve

  Heli Raidve

  Heli Raidve Tööõigusabi OÜ, juhataja / jurist

 • Katseaja mõiste ja olemus
 • Millal ja kuidas katseaeg pikeneb: kalendripäevades või tööpäevades; kas katseaeg pikeneb automaatselt või peab tööandja pikendamiseks midagi tegema
 • Kas ja kus sätestada nõuded tervisele, teadmistele, oskustele, võimetele ja isikuomadustele; kas need võivad tulla töötajale üllatusena
 • Kuidas peab tööandja katseaja jooksul käituma, miks ja millal on tööandja käitumine vastuolus hea usu põhimõttega
 • Kas midagi muudab, kui töötaja oskused, võimed jms vastavad tööandja nõuetele, kuid töötaja rikub töökohustusi, tarbib alkoholi vms
 • Kuidas katseaja ebarahuldavaid tulemusi hinnata: milliseid tõendeid kohus aktsepteerib, millal ja kuidas need peavad olema vormistatud
 • Kas erikaitse all isikute (rasedad, väikelapse kasvatajad, töötajate esindajad) ülesütlemisel on erisusi; ebavõrdne kohtlemine, ebasoodus kohtlemine ja pööratud tõendamiskohustus
 • Kas midagi muudab, kui tööandja ütleb töölepingu üles kohe esimestel nädalatel või katseaja viimasel päeval
 • Kui põhjalik peab olema ülesütlemisavaldus, kas viidata tõenditele
 • Kui palju maksab töövaidlus
 • Läbivalt näited 2020-2023 katseaja kohtupraktika

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Koolitusele on oodatud tööandjad, ettevõtete juhid, raamatupidajad, personalijuhid- ja spetsialistid, juristid, töövahenduse ja renditööga tegelevad ettevõtted, juhatuse liikmed ja kõik teised teemast huvitatud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 3 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 – 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Eveli Reitelmann

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi