Töötaja töötasude arestimine – mida peab tööandja teadma?

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 06.12.2023 Registreerimise lõpp: 05.12.2023 Kestvus: 3 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 209 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 5. detsembrini Soodushind: 149 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Online-koolitus: Töötaja töötasude arestimine – mida peab tööandja teadma?

Tööandjatele saabuvate täiturite nõuete hulk üha kasvab. Täitemenetluse reeglite järgimine ei ole tööandja jaoks teisejärguline, kuivõrd kohustuste rikkumisel võib tööandja jaoks olla tulemuseks kas sunniraha määramine, rahaline karistus või koguni vangistus, samuti võimalikud kahjunõuded sissenõudja poolt. Mõistagi tekib praktikas situatsioon, kus tööandja jääb n-ö “kahe tule vahele”, ühelt poolt kohtutäitur ja teiselt poolt töötaja.

Koolituse eesmärk on anda praktilisi teadmisi, kuidas käituda olukorras, kus kohtutäiturilt saabub töötaja töötasude arestimise akt. Millised on tööandja õigused ja kohustused täitemenetluses? Millises järjekorras teha töötasudest kinnipidamisi, kui töötaja suhtes on käimas mitu täitementlust? Millised on töötasu arestimise erisused elatisnõude ja alampalga korral? Kuidas tuleks töötajaid töötasude arestimisest teavitada ning millised vastuväiteid saab tööandja esitada ja seeläbi oma töötajat kaitsta?

Koolituse viivad läbi kohtutäitur ja täitemenetlusõiguse õppejõud Elin Vilippus ning tema abi Viljo Konsap.

Koolituse läbinu tunneb täitementluse sisulist poolt, teab tööandja õiguseid ja kohustusi töötasude arestimisel, oskab õiges järjekorras töötasudest kinnipidamisi teha ning teab, kuidas käituda olukorras, kus kinnipidamist pole võimalik teha.

Hinna sisse kuulub koolituse järelvaatamise võimalus 14 päeva jooksul.

Advertisement banner

Programm

06.12.2023


09:20 – 09:30

Kogunemine veebikeskkonda

09:30 – 11:30

Töötaja töötasude arestimine- mida peab tööandja teadma?

 • Elin Vilippus

  Elin Vilippus

  kohtutäitur, Tartu Ülikooli täitementlusõiguse külalisõppejõud, Kohtutäiturite Koja presidendi esimene nõunik

 • Viljo Konsap

  Viljo Konsap

  Elin Vilippuse kohtutäituri büroo eraõiguslike nõuete menetlemise osakonna juht

 • Tööandja roll täitemenetluses
 • Tööandja õigused ja kohustused täitementluses
 • Millised sissetulekuid võib kohtutäitur arestida ja milliseid mitte?
 • Milliseid andmeid on kohtutäituril õigus tööandjalt nõuda?
 • Prioriteedipõhimõte- millises järjekorras teha kinnipidamisi töötasust?
 • Erisus võlgniku sissetuleku arestimisel elatisnõude korral
 • Millistel juhtudel on kohtutäituril õigus arestida alampalka?
 • Tööandja kohustused arestimisakti saabudes- kas täiturit peab teavitama kinnipidamise alustamisest või teate kättesaamisest?
 • Kuidas käituda, kui kinnipidamist pole võimalik teha?
 • Kuidas oleks mõistlik töötajat kinnipidamisest teavitada?
 • Mida peab tööandja kindlasti töötaja kohta teadma enne kinnipidamise teostamist?
 • Vastutus ja sanktsioonid- kas tööandjale või raamatupidajale võib rakenduda sanktsioone, kui kinnipidamist ei teostata?
 • Kas on võimalik saada ka enne töötaja tööle võtmist infot, kas isikul on täitenõudeid
 • Kas täituri nõuete kinnipidamist võiks käsitleda raamatupidaja lisatööna?
 • Kas ja milliseid vastuväiteid saab tööandja esitada?
 • Kuidas oma töötajaid kaitsta?
 • Kuidas vastu vaielda täitedokumentidele?
 • Kohtulahendeid

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Tööandjad, ettevõtete juhid, raamatupidajad, personalijuhid, juristid ja teised, kes soovivad saada ülevaate töötasude arestimisest.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 3 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 – 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Eveli Reitelmann

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi