Eesti Raamatupidajate Konverents: „Kevadmissioon 2018“

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 19.04.2018 - 19.04.2018 Registreerimise lõpp: 16.04.2018 Kestvus: Asukoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn) Hind: 259 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Raamatupidaja töö ning selle iseloom on pidevas muutuses. Rohked seadusemuudatused nõuavad pidevat enese täiendamist ning arendamist. Millised on uued tuuled Eesti raamatupidamises? Mida teha selleks, et kaitsta end hilisemate probleemide eest?

Eesti Raamatupidajate Konverents „Kevadmissioon 2018“ on suurepärane võimalus viia end kurssi viimase aja olulisemate seadusemuudatustega ning päevakajaliste teemadega. Selleks oleme palunud esinema Eesti parimad tippspetsialistid, kes räägivad teemad lahti värskeima praktika põhjal.

Traditsiooniliselt toimuvad paralleelsessioonid ehk võimalik on valida erinevate õpitubade seast endale sobivaim.

Päeva juhib armastatud ja tunnustatud lektor, vandeadvokaat, Tallinna Tehnikaülikooli finantsarvestuse õppetooli rahvusvahelise maksunduse lektor Marko Saag.

Konverentsi pikaajaline koostööpartner on RMP Eesti (raamatupidamis- ja maksuinfoportaal RMP.ee).

Konverentsi külalisi tervitab särav ja armas muusik ning laulukirjutaja, muusikamaastiku tõusev täht ning Eesti Muusikaauhinnad 2018 nominent, artist nimega Lepatriinu.

Eelmise aasta kevadkonverentsi pildigaleriid saate vaadata SIIT

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega


09:30 - 10:00

10:00 - 10:10

Konverentsi avamine

Marko Saag
ATTELA Advokaadibüroo OÜ partner/vandeadvokaat; TTÜ finantsarvestuse õppetooli rahvusvahelise maksunduse lektor

Töötervishoiukulud versus spordikulud – muudatused 2018


10:10 - 10:50

Varem oli tööandjal kohustus tagada töötajate töötervishoid ja kompenseerida teatud kulud, kuid puudus võimalus maksuvabaks ennetustegevuseks. Käesolevast aastast on aga selline võimalus olemas. Kuidas neil kuludel vahet teha ja mida ning millal saab kompenseerida, sellele saab vastuse ettekande käigus.

 • Mis vahe on töötervishoiukuludel ja spordikuludel?
 • Töötervishoiukulud, mis olid ja on maksuvabad - aga millal?
 • Uus võimalus - töötajate spordikulude kompenseerimine - millal, miks ja kuidas?
 • Kellel ja mille alusel võib kompenseerida/katta töötervishoiu- ja spordikulusid?
 • Millised probleemid ja küsimused on üles kerkinud 2018 aasta esimese 3 kuu jooksul?

Kapitalirent ja kasutusrent RTJ ja IFRS valguses


10:50 - 11:25

Kõik ettevõtjad on seotud erinevate renditeenustega. Rendime nii kontori- kui ka tootmispindu, sõidukeid, töövahendid jms. Kuidas on õige ja parem neid tehinguid kajastada, see võetakse ettekandes vaatluse alla.

 • Kuidas mõjutavad rendi tingimused rendi kajastamist?
 • Mis vahe on siiski kapitalirendil ja kasutusrendil?
 • Millal on mõistlik kasutada Raamatupidamise  Toimkonna Juhendis sätestatut, millal aga võtta appi IFRS reeglid?

Laenukasutuskulude kapitaliseerimine, sh sisemine intressimäär


11:25 - 12:00

 • Mati Nõmmiste

  Mati Nõmmiste

  Grant Thornton Baltic OÜ, juhtiv partner / vandeaudiitor

Laenuga seotud kulutusi kajastatakse enamasti jooksva perioodi kuluna, aga on ka teine võimalus. Nimelt saab kulud teatud juhtudel kapitaliseerida ja seeläbi kajastada neid tõepärasemas vastavuses tuludega. Kuidas ja millal see on võimalik, saab teada ettekannet kuulates.

 • Mis on laenukasutuskulud?
 • Millal neid kapitaliseeritakse ja kuidas see toimub?
 • Mis asi on sisemine intressimäär ja kuidas seda arvutatakse?
 • Praktilised näited

Lõunapaus


12:00 - 13:00

Õpituba1 Sõiduautode ja kaubikute käibemaksuarvestus ning muudatused


13:00 - 13:40

 • Kaia Loob

  Kaia Loob

  Maksu- ja Tolliamet, otseste ja kaudsete maksude talituse juhtivspetsialist

Sõidukite soetamisel tasutud käibemaks ja selle hilisem ümberarvestuse kohustus võib tekitada segadust. Õpitoas vaadeldakse teemat süvitsi ja juhitakse tähelepanu olulisimale.

 • Igapäevaste kulude arvestus käibemaksuseaduse valguses
 • Auto ost - 100% või 50% käibemaksu ja võimalik hilisem ümberarvestus
 • Kuidas toimub ümberarvestus praktikas? Reeglid ja kohustused
 • Mis siis saab kui auto on 100% ettevõtluse jaoks, kuid 1 kuu tehakse siis erasõite?
 • Mida silmas pidada varasemalt soetatud auto kasutamisel ja müügil?
 • Ostame täna auto - mis saab käibemaksust?

Õpituba2 Uued tuuled raamatupidamise seaduses. Kas alati piisab ainult seaduses sätestatust? Kuidas saab raamatupidaja ennast vajadusel kaitsta?


13:00 - 13:40

 • Anne Nuut

  Anne Nuut

  ANTIMAR Audiitorid OÜ, juhatuse liige ja vandeaudiitor

Viimased muudatused raamatupidamise seaduses on vähendanud oluliselt raamatupidamisliku algdokumendi nõudeid. Kuidas selles olukorras turvaliselt käituda, sellest saab õpitoas ülevaate.

 • Vähendatud nõuded raamatupidamise algdokumentidele
 • Kas alati piisab Raamatupidamise seaduses sätestatud reeglitest?
 • Mida saab raamatupidaja teha selleks, et kaitsta end hilisemate probleemide eest?
 • Raamatupidamise siseeeskiri - kuidas teha sellest enda abimees ja kaitsekilp?

Paus õpitoa vahetamiseks


13:40 - 13:50

Õpituba1 Dividendid ja laenud ning deklareerimine. Muudatused maksustamisel


13:50 - 14:30

Dividendidele kehtestatud vähendatud tulumaks on küll tore, kuid praegu seda veel rakendada ei saa. Samuti ei pea deklareerima kõiki laene. Kuidas, millal ja mida - neile küsimustele saab õpitoas vastuse.

 • Kuidas maksustatakse dividende täna?
 • Kuidas toimub dividendide maksustamine 14%+7% korra alusel?
 • Millal võib kontsernisisene laen osutuda varjatud kasumieraldiseks?
 • Kas ja milliseid laene peab deklareerima?
 • Mida praktikas arvestada dividendide ning laenudega seoses?

Õpituba2 Kodukontori kulud, sõidud töö ja elukoha vahel. Mis on muutunud?


13:50 - 14:30

 • Aule Kindsigo

  Aule Kindsigo

  Kindsigo Konsultatsioonid OÜ, juhataja ja maksukonsultant

Kodukontor on viimasel ajal üsna tavapärane, samuti sellega seotud kulud ja sõidud kodu ning töökoha vahel. Millega aga arvestada, et tehtud kulud oleksid ka seaduse piires. See saab õpitoas praktilisest näidete kaudu selgeks.

 • Mis on kodukontor ning millised kulud aktsepteeritavad?
 • Erinevad võimalused kodukulude kompenseerimiseks
 • Kodukontori rentimine
 • Millal tekib töö ja kodu vaheline sõit?
 • Töö- ja koduvaheline kaugus üle 50 km
 • Millal ja kuidas on võimalik kompenseerida selliseid sõite?

Kohvipaus


14:30 - 15:00

Konverentsi külalisi tervitab särav ja armas muusik ning laulukirjutaja Lepatriinu


15:00 - 15:10

Lepatriinu on artist, kes loob muinasjutulise meeleolu läbi lüürika koos kaasahaaravate elektrooniliste rütmide ja akustiliste instrumentidega.

Euroopa Liidu ja OECD poolt planeeritavad maksumuudatused


15:10 - 15:35

 • Marko Saag

  Marko Saag

  ATTELA Advokaadibüroo OÜ partner/vandeadvokaat; TalTech finantsarvestuse õppetooli rahvusvahelise maksunduse lektor

Eesti maksusüsteem on üsna olulisel määral mõjutatav nii Euroopa Liidu kui ka OECD erinevatest algatustest. Viimastel aastatel on mõlemad ühendused algatanud mitmeid põhimõttelisi muudatusi liikmesriikide maksusüsteemide täiendamiseks ning tühimike eemaldamiseks. Näiteks planeeritakse Euroopa Liidus väga olulisi muudatusi käibemaksu ja kasumi maksuvabastuste valdkonnas. OECD ja Euroopa Liit töötavad mõlemad meetmete kallal, mis muudaks piiriüleselt tegelevate interneti äride maksustamist jne.

Käesoleva ettekande jooksul tutvume erinevate algatustega ja vaatame seda, kui kaugel need arutelud on ning millal võiksid uued reeglid jõustuda.

Alates 25.05.2018 kehtima hakkav uus isikuandmete kaitse üldmäärus sh Eesti riigisisene isikuandmete kaitse rakendusseadus – mida peab teadma raamatupidaja?


15:35 - 16:15

Isikuandmete kaitse ei ole ainult suurettevõtete ja juhtkonna teema. Isikuandmed on need, mida töötleme oma töös igapäevaselt, aga ka need, mida oleme endast avalikes keskkondades või tööandjale jaganud. Keegi ei soovi, et teave temast leviks ilma teadmata, sestap on oluline olla teadlik, kuidas korrektselt tegutseda.

 • Andmed – kustutamine, töötlemise lõpetamine ja parandamine
 • Säilitamise piirang
 • Andmed pilves – millele teenuselepingus tähelepanu pöörata sh raamatupidamisprogrammid
 • Raamatupidaja vastutus isikuandmete töötlemise eest raamatupidamisprogrammis
 • Määruse territoriaalne ulatus ja trahvide määramine

Minu varad ja võlad Maksu- ja Tolliametis – ettemaksukonto, ajatamine ning intress


16:15 - 16:50

 • Liina Jõõts

  Liina Jõõts

  Maksu- ja Tolliamet, võlamenetluse talituse juhataja

Ettemaksukontol haldab maksuhaldur maksukohustuslase rahalisi toiminguid. Ettekande käigus keskendutakse nii konto olemusele ja sellel olevate vahendite kasutamise võimalustele, aga tähelepanu saavad ka ajatamine ning maksuintressid.

 • Ettemaksukonto olemus - millal ja kuidas saab kasutada oma vahendeid, mis asuvad ettemaksukontol?
 • Ajatamine – lihtsustatud menetlus, etteulatuv ajatamine, ajatamise eelised
 • Maksuintress - kas 0,06% või hoopis 0,03% päevas?
 • Uued võimalused e-maksuametis
 • Mida uut on veel lähiaastatel oodata e-maksuametis lihtsustamaks ettevõtjate igapäevatööd?

Päeva kokkuvõte


16:50 - 17:00

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Konverents

Lektorite arv:

11

Sihtrühm:

Raamatupidajad, finantsjuhid, ettevõtete juhid, ettevõtjad ning kõik teised teemast huvitatud

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 7,3 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus, juhtumite analüüs, õpitoad

Loobumistingimused:

Kirjalikul teavitamisel tagastatakse 100% maksumusest kuni 28.03.2018; 50% maksumusest ajavahemikus 29.03 – 11.04.2018. Kui loobutakse hiljem kui 11.04.2018 osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Veronika Nuutmann, koolituste ja konverentside juht

Toitlustus:

Jah

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus ning RMP Eesti jätavad endale õiguse teha kavas muudatusi