Lektor

Liina Jõõts

Liina Jõõts

Maksu- ja Tolliamet, võlamenetluse talituse juhataja

Maksunduse eriala hariduse omandamine Tallinna Majanduskoolis tõi Liina Jõõts’i loogilise jätkuna tööle Maksu- ja Tolliametisse, kus ta on tänaseks erinevatel ametikohtadel töötanud kümme aastat. Oma haridusteed jätkas Tartu Ülikoolis, kus omandas 2011. aastal magistrikraadi ärijuhtimise erialal. Aastast 2017 juhib ta Maksu- ja Tolliametis talituse tööd, mille peamiseks ülesandeks on hoolitseda võlgade esmaste sissenõudmise toimingute korraldamise ja sooritamise eest. Selle hulka kuulub ka ajutiste makseraskuste korral maksukohustuslaste nõustamine maksuvõla tasumisel ning ajatamise võimaldamine.

Advertisement banner