Hommikuseminar: Jõustunud autoveoseaduse probleemküsimused ja praktika

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 16.10.2019 - 16.10.2019 Registreerimise lõpp: 14.10.2019 Kestvus: Asukoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn) Hind: 159 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Uue autoveoseaduse (AutoVS) jõustumisega 1. juunist 2018 on praktikas tõusetunud hulgaliselt probleemkohti. Küsimusi tekitab nii renditud tööjõu ja –mootorsõidukite kasutamine, tegevusloa kinnitatud ärakiri, probleemid veokorraldusjuhi määramisega, omal kulul korraldatava veoseveo tingimused jpm.

Koolituse eesmärk on anda vastused praktikas enamlevinud murekohtadele, et vältida veokorralduses rikkumisi, mis võivad põhjustada suurt raha- ja ajakulu. 

Koolituse läbinu teab, kuidas nõuetekohaselt veokorraldust läbi viia.

Praktilisi teadmisi jagab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna juhtivspetsialist Eda Rembel.

Advertisement banner

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega


09:30 - 10:00

Jõustunud autoveoseaduse probleemküsimused ja praktika


10:00 - 12:00

 • Eda Rembel

  Eda Rembel

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, teede- ja raudteeosakonna juhtivspetsialist

 • Millega tuleb vedajal arvestada, kui ta plaanib oma vedudel kasutada renditud mootorsõidukeid ja renditud autojuhte?
 • Milliseid probleeme on tekkinud vedajale antud ühenduse tegevusloa ja sõiduki kohta antava tegevusloa kinnitatud ärakirja olemasolu kontrollimisel Eestis ja välisriikides?
 • Kellele võib vedaja anda tegevusloa kinnitatud ärakirja või õiguse veoseveo teostamiseks?
 • Mis võib vedajale kaasa tuua majandusaasta aruande esitamise kohustuse täitmata jätmine?
 • Milliseid autovedudega seonduvaid asjaolusid seoses dokumentide, sõidumeeriku kontrolli ja sõiduki tehnoülevaatuse kehtivuse osas peab vedaja rikkumiste vältimiseks regulaarselt kontrollima?
 • Millised probleemid on tõusetunud veokorraldusjuhi määramisel?
 • Mida peab vedaja teadma, kui talle pakutakse kabotaažveo teostamist välisriigis?
 • Kes on kohustatud tõendama, et oma kulul korraldatava veoseveo tingimused on täidetud?
 • Kas autojuhi töösuhte osas piisab, kui juhi nimi on kantud sõiduki registreerimistunnistusele sõiduki kasutajana?
 • Kuidas tõendada, et autojuht on ametikoolituse ja sellekohase täienduskoolituse läbinud?
 • Millisel juhul peab vedaja taotlema autojuhile määrusest (EÜ) nr 1072/2009 tuleneva juhitunnistuse?
 • Millised autoveoalased rikkumised võivad kaasa tuua veoseveo katkestamise või aresti autojuhile?

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Seminar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Logistika- ja transpordivaldkonnas tegutsevad ettevõtjad, logistikud, vedajad, vedude korraldajad, ekspedeerijad ning kõik teised teemast huvitatud isikud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 2,6 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus.

Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on täitnud kõiki õppekava läbimise nõudeid.

Loobumistingimused:

Kirjalikul teavitamisel 100% maksumusest kuni 23.09.2019; 50% maksumusest ajavahemikul 24.09 – 08.10.2019 Kui loobutakse hiljem kui 08.10.2019 osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Mari Teppo, sündmuste produtsent

Toitlustus:

Jah

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.