Lektor

Eda Rembel

Eda Rembel

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, teede- ja raudteeosakonna juhtivspetsialist

Eda Rembel on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna juhtivspetsialist. Ta alustas tööd Teede- ja Sideministeeriumis 1993. aastal ning pärast 2002. aastal toimunud ministeeriumide ühinemist jätkas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis. Kogu selle aja on Rembel tegelenud autovedude valdkonnaga. Alates Eesti liitumisest Euroopa Liiduga on osalenud Euroopa Liidu autoveoalaste õigusaktide ettevalmistusprotsessis ning samaaegselt ka Eestis autovedusid reguleerivate õigusaktide ettevalmistamisel. Eda Rembel on ka üks uue autoveoseaduse eelnõu ettevalmistajatest.