EL-i maanteepaketi ja Brexitiga kaasnevad olulised muudatused maanteetranspordis ning planeeritavad muudatused Eesti seadustes

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 27.05.2021 - 27.05.2021 Registreerimise lõpp: 25.05.2021 Kestvus: Asukoht: Online-koolitus Hind: 219 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 26. maini Soodushind: 169 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tulenevalt kehtivatest piirangutest toimub koolitus online keskkonnas!

EL-i maanteepaketi ja Brexitiga kaasnevad olulised muudatused maanteetranspordis

Koolituse eesmärk on anda ülevaade olulisematest muudatustest maanteetranspordis, mis kaasnevad Euroopa Liidu maanteepaketi ja Brexitiga. Lisaks saab teada, milliseid muudatusi planeeritakse sellest tulenevalt Eesti seadustes.

Koolituse läbinu teab muudatusi maanteepaketis seoses vedaja tegevusalal tegutsemise nõuetega, vedajate täiendavate andmete kandmisest riiklikesse registritesse, vedajate riskihindamisest, muudatustest kabotaažvedude reeglites ja järelevalves ning autokaubavedudest Ühendkuningriiki pärast Brexitit. Lisaks maanteepaketist tulenevatest sõidukijuhi lähetusnõuetest, nende erisustest Ühendkuningriiki lähetamise korral, täiendustest sõidumeeriku kasutamise ning sõidu- ja puhkeaja nõuetes.

Praktilisi teadmisi jagavad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna juhtivspetsialist Eda Rembel ning veondus ja liiklustalituse spetsialist Priit Tuuna.

Advertisement banner

Programm

Kogunemine veebikeskkonda


09:45 - 10:00


10:00 - 12:00

EL-i maanteepaketi ja Brexitiga kaasnevad olulised muudatused maanteetranspordis ning sellest tingitud planeeritavad muudatused Eesti seadustes

 • Eda Rembel

  Eda Rembel

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, teede- ja raudteeosakonna juhtivspetsialist

 • Vedaja tegevusalal tegutsemise nõuetega hõlmatakse 2022. aastast üle 2,5 t lubatud täismassiga autod ja autorongid, planeeritavad muudatused Eesti seadustes
 • Täiendavad muudatused maanteepaketis seoses vedaja tegevusalal tegutsemise nõuetega (hea maine kontroll, finantssuutlikkuse nõue, sõidukite tagasipöördumise nõue jm)
 • Vedajate kohta täiendavate andmete riiklikesse registritesse kandmise nõuded
 • Vedajate riskihindamine seoses autoveoalaste raskete rikkumistega
 • Muudatused kabotaažvedude reeglites ja sellealane järelevalve
 • Autokaubaveod Ühendkuningriiki pärast Brexitit

Lõuna


12:00 - 12:45

Koolitus jätkub


12:45 - 14:45

 • Priit Tuuna

  Priit Tuuna

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veondus- ja liiklustalituse peaspetsialist

 • Alates 2.02.2022 rakenduvad maanteepaketist tulenevad sõidukijuhi lähetusnõuded:
  - sõidukijuhi õigused
  - tööandja kohustused
  - erandid
  - dokumentatsioon
 • Sõidukijuhi lähetusnõuete erisused Ühendkuningriiki lähetamise korral
 • Täiendused sõidumeeriku kasutamise nõuetes
 • Sõidu- ja puhkeaja nõuete täiendusega kaasnenud sõidukijuhi elukohta naasmise võimaldamine, toimingute dokumenteerimine ja järelevalve

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

2

Sihtrühm:

Logistika- ja transpordivaldkonnas tegutsevad ettevõtjad, logistikud, vedajad, vedude korraldajad, ekspedeerijad ning kõik teised teemast huvitatud isikud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 5,33 AT. Interaktiivne loeng. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele.
Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.
Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.
Kui valitsus keelab covidi leviku tõttu kogunemised, viiakse koolitus veebis ning osalemistasu jääb samaks.

Projektijuht:

Mari Teppo, sündmuste produtsent

Toitlustus:

Jah

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.