Hoonete energiatõhususe uued nõuded ning arvutusmetoodika

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 28.05.2020 - 28.05.2020 Registreerimise lõpp: 26.05.2020 Kestvus: Asukoht: Online-koolitus Hind: 99 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib kuni 27. maini soodushind Soodushind: 69 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tulenevalt EV valitsuse poolt kehtestatud eriolukorrale toimuvad Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse poolt korraldatavad koolitused kuni 11. juunini 2020. a online-koolitustena.

Kuidas online-koolitus toimub?

 • Mõni päev enne koolituse toimumist saadame registreerunutele lingi, mille kaudu saab toimumispäeval siseneda online-koolituse keskkonda. Vajalik arvuti ja hea interneti olemasolu.
 • Koolituse ajal saab lisaks kuulamisele esitada koolitajale chataknasse küsimusi. Koolitaja vastab suuliselt.
 • Lisaks saadame peale online-koolitust järelvaatamise lingi, mis on aktiivne viis päeva.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade uutest hoonete energiatõhususe nõuetest, mis jõustusid 2019. aasta 1. ja 21. jaanuaril. Käsitlemisele tulevad uued miinimumnõudeid, liginullenergiahoone nõuded ja neile kohalduvad erandid, energiaarvutusete ja tõendamise metoodika muudatused jpm.

Samuti räägitakse koolitusel energiatõhusust mõjutavatest teguritest (õhulekked, külmasillad) ning sellest, millist õhulekkearvu kasutada energiaarvutuses ning kuidas seda tõendada.

Koolituse läbinu teab hoonete energiatõhususe uusi nõudeid, neile kohalduvaid erisusi, arvutusmetoodikat ning lihtsustatud tõendamismetoodikat. Lisaks energiatõhusust mõjuvaiad tegureid. Osaleja omab ülevaadet naaberriikide liginullenergia nõuetest.

Praktilisi teadmisi jagavad TTÜ Ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor ja Teadmistepõhise ehituse tippkeskuse juht Jarek Kurnitski ning volitatud ehitusinsener (tase 8), diplomeeritud ehitusinsener ( tase 7) ja diplomeeritud energiatõhususe spetsialist (tase 7) Simo Ilomets.

Advertisement banner

Programm

Hoonete energiatõhususe uued nõuded ning arvutusmetoodika


10:00 - 11:30

 • Jarek Kurnitski

  Jarek Kurnitski

  TTÜ Ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor ja Teadmistepõhise ehituse tippkeskuse juht.

 • Uued energiatõhususe nõuded ja mõisted
 • Liginullenergianõuete majandusliku põhjendatuse ja tehnilise teostatavuse erandid
 • Kesksed energiaarvutuse metoodika ja tõendamise muudatused
 • Lihtsustatud tõendamismeetod – väikeelamu kalkulaator
 • Kasutusloa energiamärgis ja õhulekke mõõtmine
 • Eesti nõuded võrreldes naaberriikidega

Paus


11:30 - 11:45

Energiatõhusust mõjutavad tegurid


11:45 - 13:15

 • Simo Ilomets

  Simo Ilomets

  PhD, volitatud ehitusinsener (tase 8) ning diplomeeritud ehitusinsener ( tase 7), diplomeeritud energiatõhususe spetsialist (tase 7).

 • Hoone energiatõhusust mõjutavad tegurid
 • Välispiirete summaarne soojuserikadu ja selle komponendid
 • Millist õhulekkearvu kasutada energiaarvutuses ning kuidas seda tõendada
 • Külmasildade joonsoojusläbivuste arvutamine, s.h. näide

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

2

Sihtrühm:

Ehitusettevõtjad, projekteerijad, arendajad, arhitektid, inseneribüroode esindajad ning kõik teised teemast huvitatud isikud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on täitnud kõiki õppekava läbimise nõudeid. mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Osavõtutasu ei tagastata vääramatu jõu korral, kui Sündmuse korraldamine ei ole vääramatu jõu tõttu võimalik. Vääramatu jõud ehk force majeure on ettearvamatu asjaolu, mis ei sõltu kokkulepet sõlmivate poolte tahtest, mida ei saanud pooled mõjutada ega ära hoida ja mis ei võimalda täita kokkuleppejärgseid kohustusi.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Mari Teppo, sündmuste produtsent

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.