• Jarek Kurnitski

    Jarek Kurnitski

    TTÜ Ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor ja Teadmistepõhise ehituse tippkeskuse juht.

Akadeemik Jarek Kurnitski on TTÜ Ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor ja Teadmistepõhise ehituse tippkeskuse juht. Tema energiatõhususe ja sisekliima alased uurimistööd on loonud teadusliku aluse liginullenergia hoonete arendusele Eestis ja Soomes. Kurnitski juhtimisel on välja töötatud korterelamute tervikliku rekonstrueerimise tüüplahendused ja nõuded, samuti uute liginullenergiahoonete juhendmaterjalid ja näidisprojektid eluhoonetele. Jarek omandas 2000 aastal Helsingi Tehnikaülikoolis doktorikraadi.

Tagasi eelmisesse vaatesse

Veel samalt esinejalt