Üldinfo

Toimumise kuupäev:
18.05.2022
Registreerimise lõpp:
17.05.2022
Asukoht:
Online-koolitus
Hind: LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA
219 € + km

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Hübriidkoosolekute juhtimise praktiline õppepäev

Tänapäeval on tavaline, et enamus koosolekuid toimub kas hübriidkoosolekuna või täielikult veebis. Olude sunnil kiirelt kohanema pidanud juhid juhivad hübriidkoosolekuid vastavalt sellele, kuidas neil parasjagu oskuseid on ning enamasti puudub ühtne ja efektiivne koosolekute standard.

Käesoleva koolituse eesmärk on anda põhjalikud teadmised õnnestunud hübriid- või veebikoosoleku läbiviimise põhireeglitest.

Koolituse läbinu teab muuhulgas vastuseid järgnevatele küsimustele. Mida peab enne koosoleku kokkukutsumist läbi mõtlema? Kui põhjalik peab olema ettevalmistus? Kuidas juhtida efektiivselt hübriidkoosolekut? Kuidas teha nii, et kõik saaksid infost ühtemoodi aru? Millised kokkulepped ja kuidas tuleks fikseerida? Kuidas pidada koosolek nii, et osalejad oleksid lõpuni kaasatud ja haaratud? Kuidas peaks toimuma kokkulepetest kinnipidamise jälgimine?

Väärtuslikke nõuandeid jagab hübriidtöö uurija ja praktik, koolitaja, mentor (Eesti Mentorite Koja liige) ja juhtimiscoach Aino-Silvia Tali.

Programm

09:45 - 10:00

Kogunemine veebikeskkonda

10:00 - 12:00

Hübriidkoosolekute juhtimise praktiline õppepäev

 • Aino-Silvia Tali

  Aino-Silvia Tali

  hübriidtöö uurija ja praktik, koolitaja, mentor (Eesti Mentorite Koja liige) ja juhtimiscoach

 • Hetkeolukorra kaardistamine, väljakutsed ja ootused
 • Milline on õnnestunud hübriidkoosolek?
 • Koosoleku eesmärgistamine
 • Milliseid koosolekuid tasub pidada? Mis on alternatiivid koosolekule?
 • Koosoleku planeerimine ja ettevalmistus
 • Milliseid suhtlusviise ja -kanaleid millal kasutada?
 • Koosoleku läbiviimine
 • Rollid ja vastutused
 • Koosoleku hea tava/ kokkulepped
 • Eneseanalüüs ja uued praktikad

12:00 - 12:45

Lõuna

12:45 - 14:45

Koolitus jätkub

Aino-Silvia Tali
Hübriidtöö uurija ja praktik, koolitaja, mentor (Eesti Mentorite Koja liige) ja juhtimiscoach

 • Osalejate kaasamine
 • Virtuaalsed tööriistad koosoleku efektiivistamiseks ja kaasatuse tõstmiseks
 • Tehnikanipid
 • Kokkulepete kaardistamine
 • Koosoleku järgsed tegevused
 • Info jagamine osalejatega, kokkulepete elus hoidmine
 • Eneseanalüüs ja uued praktikad

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Webinar
Lektorite arv:
1
Sihtrühm:
Ettevõtte ja asutuse juhid, osakondade juhid, keskastmejuhid, personalitöötajad, projektijuhid ja kõik teised teemast huvitatud isikud.
Õppemeetodid:

Õppe kestvus 5,3 AT. interaktiivne loeng ning praktilised ülesanded. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on täitnud kõiki õppekava läbimise nõudeid täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:
Mari Teppo, sündmuste produtsent
Toitlustus:
Ei
* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.