Kuidas käituda äriühingut kahjustavate valeväidete korral?

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 07.06.2023 - 07.06.2023 Registreerimise lõpp: 06.06.2023 Kestvus: 3 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 219 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 6. juunini Soodushind: 149 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Online-koolitus: Kuidas käituda äriühingut kahjustavate valeväidete korral?

Koolituse eesmärk on anda osalejatele praktiline ülevaade sellest, millisel viisil ja mida on äriühingul õigus nõuda isikult, kes on avaldanud äriühingu kohta majanduslikult kahjulikke väiteid (näiteks maksehäireregistrisse vaidlustatud võlgnevuse kohta teate avaldamisega). Koolitusel antakse ülevaade ka asjassepuutuvatest uuematest Riigikohtu lahenditest.

Koolitusel osalenu teab:

 • Mida teha, kui äriühingu kohta avaldatakse valeväiteid, mis omakorda toovad kaasa äriühingu maine või usaldusväärsuse languse nii klientide kui ka äripartnerite hulgas;
 • Millised on äriühingu võimalused tema tegevuse kohta majanduslikult kahjulike valeväidete avaldamise korral;
 • Kas äriühingul on võimalik end kaitsta ka tõele vastavate, aga äriühingu mainet kahjustavate asjaolude avaldamise eest;
 • Mida teha, kui äripartner soovib maksehäireregistrile teada anda, et äriühingul on tekkinud tema ees võlgnevus, kuigi tegelikkuses võlgnevust ei eksisteeri;
 • Kui suurt hüvitist võib äriühing mainekahju tekitamise korral ebaõigete andmete avaldajalt nõuda;
 • Kas äriühingul on õigus nõuda majanduslikult kahjulike väidete avaldamisega tekitatud moraalse kahju hüvitamist.

Praktilisi teadmisi jagab advokaadibüroo WALLESS vandeadvokaat Evelin Lisett Ratnik. Ta on tunnustatud tsiviilkohtumenetluse ekspert, kes omab pikaajalist kogemust klientide nõustamisel just äriühingute sisesuhteid puudutavates kohtuvaidlustes. Samuti on Evelin avaldanud artikleid koolituse teemal (näiteks „Maksehäire avalikustamisest mitme kandi pealt“, 10.02.2023, Raamatupidamisuudised). Advokaaditööle lisaks õpetab Evelin Tartu Ülikoolis tulevastele juristidele õiguslikku argumenteerimist.

Peale online-koolituse toimumist saadame järelvaatamise lingi, mis on aktiivne 14 päeva.

Advertisement banner

Programm

Kogunemine veebikeskkonda


09:50 - 10:00

Äriühingu kohta valeandmete esitamine ja kahjunõudmine


10:00 - 12:00

 • Majanduslikult kahjulik asjaolu;
 • Faktiväide vs arvamus;
 • Maksehäireregister;
 • Nõue valeandmete ümberlükkamiseks;
 • Nõue edasisest majanduslikult kahjulike asjaolude avaldamisest hoidumiseks;
 • Varalise kahju hüvitamine;
 • Mittevaralise ehk moraalse kahju hüvitamine;
 • Nõuete esitamise aegumistähtajad.

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Äriühingute osanikud ja aktsionärid, juhatuse liikmed, juristid ja kõik teised teemast huvitatud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 3 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Eveli Reitelmann

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi