Üldinfo

Toimumise kuupäev:
14.04.2016
Registreerimise lõpp:
12.04.2016
Asukoht:
Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn)
Hind: LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA
188 € + km

Emotsionaalne võimekus on oskus hoida vaos negatiivseid tundeid, tõsta ja hoida head tuju, säilitada optimistliku meelt ja positiivset suhtumist vaatamata ebaõnnestumistele. Võime kohandada tundeid vastavalt muutunud situatsioonile. Selline võime ja oskus on oluline töökeskkonnas, et tulla toime igapäevase probleemide ja toimetustega.

Emotsionaalse intelligentsuse (EI) ehk võimekuse all mõistetakse kompetentside kogumit, mis aitab mõista, selgitada ja rakendada emotsioone, nendega toime tulla, luua suhteid teiste inimestega ning käsitleda emotsionaalseid situatsioone konstruktiivselt. Emotsionaalne intelligentsus aitab mõista, millised emotsioonid töö käigus tekivad, kuidas juhtida emotsioone nii, et see oleks kooskõlas jagatud normide ja väärtustega, mida teised ettevõtte liikmed tunnevad ning kuidas suhelda teistega, et saavutada efektiivseid suhteid.

Koolituse viib läbi Elina Kallas, keson Tartu Ülikooli ettevõtluse lektor. Tal on doktorikraad majanduses ning tal on rikkalik praktiline kogemus mitmes rahvusvahelises tootmis-, töötlus- ja IT-ettevõtetes personalijuhina. Elina kaitses doktorikraadi emotsionaalse intelligentsuse teemal, viinud läbi sel teemal mitmeid koolitusi ja kursusi ülikoolis ning juhendanud tasemetöid. Elinal on hea kogum akadeemilistest teadmistest ja praktilisest kogemusest, mis aitavad koolituse teemasid avada nende sügavust ja rakendatavust arvestades.

Programm

09:30 - 10:00

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega

10:00 - 12:00

Emotsioonide roll tööl

 • Elina Kallas

  Elina Kallas

  Tartu Ülikooli majandusteaduskond, ettevõtluse lektor ja loovustehnikate konsultant

 • Emotsionaalse intelligentsuse olemus ja olulisus erinevates ametites.
 • Oma emotsioonide teadvustamine.
 • Emotsioonide äratundmine teistes.
 • Võime mõista tunnete tekkepõhjusi ja neid asjaolusid, mis on emotsioonide aluseks.
 • Oskus tabada emotsiooni selle tekkemomendil ning mõista meeleolu muutusi.
 • Mõistmine, millal inimeste käitumine ei ole vastavuses nende tunnetega ja mis on nende emotsioonide tekkepõhjused.
 • Oskus panna ennast teise inimese olukorda.

12:00 - 13:00

Lõuna restoranis Senso

13:00 - 15:00

Emotsioonide juhtimine

 • Elina Kallas

  Elina Kallas

  Tartu Ülikooli majandusteaduskond, ettevõtluse lektor ja loovustehnikate konsultant

 • Teiste emotsioonide juhtimine ja suhete juhtimise põhioskused.
 • Emotsionaalse intelligentsuse arendamise võimalused ja praktilised võtted.
 • Võime kogeda emotsioone teatud hetkel ning samal ajal olla võimeline neid emotsioone kirjeldama või peegeldama.
 • Oskus hoida vaos negatiivseid tundeid, tõsta ja hoida head tuju, säilitada optimistliku meelt ja positiivset suhtumist vaatamata ebaõnnestumistele.
 • Võime kohandada tundeid vastavalt muutunud situatsioonile.
 • Oskus avameelselt rääkida ja väljendada oma tegelike tundeid ja reageerida teiste tunnetele.
 • Oskus õhutada positiivset ja sõbraliku suhtlemist inimeste vahel, luua ja säilitada efektiivseid suhteid.

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Saalikoolitus
Lektorite arv:
1
Sihtrühm:
juhid, personalijuhid, keskastmejuht, spetsialistid, kõik teised teemast huvitatud
Õppemeetodid:

Õppe kestvus 5,3 AT. Koolituse käigus kasutatakse hulgaliselt aktiivõpet; materjali illustreeritakse rohkete näidetega; mis aitavad materjali omandada; lahendatakse ülesandeid ja minijuhtumeid; õpitakse videote analüüsist; õppemetoodika fookuseks on arutelu ja koostööks ergutamine ning esitatava materjali kohandamine konkreetse sihtgrupi konteksti.

Loobumistingimused:

kirjalikul teavitamisel 100% maksumusest kuni 23.03.2016; 50% maksumusest ajavahemikus 30.03 – 06.04.2016. Kui loobutakse hiljem kui 07.04.2016 osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele.
Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:
Eneken Viks, korraldusteenuse projektijuht
Toitlustus:
Jah
*Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.