Lektor

Elina Kallas

Elina Kallas

Tartu Ülikooli majandusteaduskond, ettevõtluse lektor ja loovustehnikate konsultant

Koolituse viib läbi Elina Kallas, keson Tartu Ülikooli ettevõtluse lektor. Tal on doktorikraad majanduses ning tal on rikkalik praktiline kogemus mitmes rahvusvahelises tootmis-, töötlus- ja IT-ettevõtetes personalijuhina. Elina kaitses doktorikraadi emotsionaalse intelligentsuse teemal, viinud läbi sel teemal mitmeid koolitusi ja kursusi ülikoolis ning juhendanud tasemetöid. Elinal on hea kogum akadeemilistest teadmistest ja praktilisest kogemusest, mis aitavad koolituse teemasid avada nende sügavust ja rakendatavust arvestades.