Üldinfo

Toimumise kuupäev:
27.08.2014
Registreerimise lõpp:
25.08.2014
Asukoht:
Original Sokos Hotel Viru (Viru väljak 4)
Hind: LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA
158 € + km

Koolitusel analüüsitakse karistusõiguse 2012.-2014. aasta revisjoni  käigus lahendatavaid põhiprobleeme, kus seati kaks olulisemat eesmärki:

 • vähendada kriminaliseeritust ning võimaluse korral asendada kuriteo- ja väärteovastutus haldusõigusliku regulatsiooniga (ettekirjutus, sunniraha, asendustäitmine);
 • korrastada Karistusseadustiku süsteemi (kõrvaldada kuriteo- ja väärteovastutuse kattuvused, muuta seadustiku sätete sõnastus selgemaks jne).

Koolitus pühendub ka olulisematele muudatustele Karistusseadustikus.

Konkreetselt käsitleb koolitusel järgmisi teemasid Jaan Sootak, Tartu ülikooli kriminaalõiguse professor, karistusõiguse revisjoni töögrupi juht.

Programm

09:30 - 10:00

Registreerumine ja hommikukohv koos suupistega

10:00 - 12:00

Olulisemad muudatused karistusõiguses

 • Jaan Sootak

  Jaan Sootak

  Tartu ülikool, kriminaalõiguse professor, karistusõiguse revisjoni töögrupi juht

Jaan Sootak
Tartu ülikool, kriminaalõiguse professor, karistusõiguse revisjoni töögrupi juht

Karistusõigusrevisjoni kriminaalpoliitilisi küsimusi

 • Karistusõiguse süsteem; põhi- ja harukaristusõigus
 • Kriminaalpoliitilised lähtekohad

12:00 - 13:00

Lõuna restoranis Merineitsi

13:00 - 15:00

Koolitus jätkub

Jaan Sootak
Tartu ülikool, kriminaalõiguse professor, karistusõiguse revisjoni töögrupi juht

Revisjoni olulisemad muudatused

 • Väärteoprejuditsioon ja kuriteo korduvus
 • Süüteoga tekitatud kahju ja süüteo ulatus
 • Juriidilise isiku karistusõiguslik vastutus
 • Sanktsioonisüsteem
  a) Karistuse mõistmise alused
  b) Tegevkahetsus
  c) Tingimisi karistamine ja karistuse asendamine
 • Muudatused KarS eriosas
  a) Isikuvastased süüteod: tervisekahjustused, kakluses osalemine
  b) Varavastased süüteod: pisivargus, kelmus, omastamine ja usalduse kuritarvitamine

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Saalikoolitus
Toitlustus:
Ei