Lektor

Jaan Sootak

Jaan Sootak

Tartu ülikool, kriminaalõiguse professor, karistusõiguse revisjoni töögrupi juht