Koolitus: Piiriülese andmekaitse aktuaalsed probleemid

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 01.11.2019 - 01.11.2019 Registreerimise lõpp: 30.10.2019 Kestvus: Asukoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn) Hind: 199 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tänapäeva majanduses võivad koostööpartnerid asuda erinevates maailmajagudes, kuid vahemaale vaatamata toimib andmete vahetamine väga kiiresti. Andmekaitse üldmäärus seab kindlad tingimused isikuandmete edastamisele kolmandatesse riikidesse. Millega tuleb arvestada, kui üks osapool asub väljaspool EL-i? Kas USA ettevõtte pakutava tarkvara kasutamisel saab rääkida andmete edastamisest USA-sse? Millal on andmetöötluses võimalik tugineda lepingule ja millal tuleb küsida andmesubjekti nõusolekut? Mis tingimused peavad olema täidetud, et nõusolek oleks kehtiv? Kes on kaasvastutavad töötlejad ja kuidas sellist olukorda reguleerida?

Koolituse eesmärk on tutvustada osalejatele piiriülese andmekaitse aktuaalseid probleeme ja pakkuda võimalikke lahendusi. Koolituse raames käsitleme nii riikide praktikaid kui ka EL kohtupraktikat ning EL andmekaitse üldmääruse rakendamiseks antud suuniseid ja juhiseid.

Koolitusel jagab praktilisi nõuandeid Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) andmekaitseõiguse ekspert ja andmekaitsespetsialist Julia Antonova.

Advertisement banner

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega


09:30 - 10:00

Piiriülese andmekaitse aktuaalsed probleemid


10:00 - 11:30

 • Julia Antonova

  Julia Antonova

  andmekaitseõiguse ekspert, andmekaitsespetsialist EL ametiasutuses

 • Milliseid reegleid tuleb järgida andmete piiriülesel edastamisel
 • Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse – mis on „piisavad tagatised“ ja millal saab tugineda nn eranditele?
 • Vastutava ja volitatud töötleja rollid ja kohustused

Toekas kohvipaus


11:30 - 12:00

Koolitus jätkub


12:00 - 13:30

Julia Antonova
andmekaitseõiguse ekspert, andmekaitsespetsialist EL ametiasutuses

 • Suurimad probleemkohad andmete piiriülesel edastamisel
 • Kaasvastutavad töötlejad – millal saab rääkida kaasvastutusest?
 • Isikuandmete töötlemise alused – millal saab tugineda nõusolekule, lepingule, õiguslikule kohustusele ja õigustatud huvile?

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Saalikoolitus

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Ettevõtete juhid, juristid, andmekaitsespetsialistid, isikuandmete käitlemise eest vastutavad ja volitatud töötlejad ning kõik teised teemast huvitatud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus.

Loobumistingimused:

Kirjalikul teavitamisel 100% maksumusest kuni 10.10.2019; 50% maksumusest ajavahemikul 11.10– 25.10.2019. Kui loobutakse hiljem kui 25.10.2019 osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on täitnud kõiki õppekava läbimise nõudeid.

Projektijuht:

Maarja Püssim, sündmuste produtsent

Toitlustus:

Jah

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi