Lektor

Julia Antonova

Julia Antonova

andmekaitseõiguse ekspert, andmekaitsespetsialist EL ametiasutuses

Julia on andmekaitseõigusega aktiivselt tegelenud alates 2010. aastast, kui asus tööle Justiitsministeeriumisse. Aastatel 2012-2018 töötas Julia Eesti Alalises esinduses EL juures, kus oli EL andmekaitsereformi Eesti üks peamisi läbirääkijaid EL nõukogus. Julia on aktiivselt osalenud ka EL andmekaitsereformi rakendamise protsessis. Hetkel töötab Julia andmekaitsespetsialistina ligi 700 töötajaga EL agentuuris, kus on tema ülesandeks tagada andmetöötluse ning uute IT-süsteemide vastavus andmekaitse nõuetele.

Advertisement banner