Üldinfo

Toimumise kuupäev:
13.12.2016
Registreerimise lõpp:
09.12.2016
Asukoht:
Original Sokos Hotel Viru (Viru väljak 4, Tallinn)
Hind: LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA
188 € + km

EL isikuandmete kaitse üldmäärus jõustub 25. mail 2018 ning puudutab nii avalikku kui ka erasektorit. Selleks, et olla muudatusteks paremini ette valmistunud, tuleb ennast juba varakult kurssi viia uue regulatsiooni sisu ja nõuetega.
Koolitusel käsitletakse põhimõtteid, millest tulevikus isikuandmete töötlemisel (nt kogumisel, edastamisel, säilitamisel jne) tuleb lähtuda.
Samuti antakse suuniseid ja praktilisi näpunäiteid, millega reformiks ette valmistudes dokumendihalduses tuleks juba praegu tegelema hakata.

Koolituse viivad läbi Justiitsministeeriumi andmekaitsereformi töögrupi spetsialistid Julia Antonova ning Kärt Salumaa.

Programm

09:30 - 10:00

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistega

Isikuandmete töötlemine dokumendihalduses uue andmekaitsereformi nõuete kohaselt

10:00 - 12:00

Isikuandmete töötlemine dokumendihalduses uue andmekaitsereformi nõuete kohaselt

  • Julia Antonova

    Julia Antonova

    andmekaitseõiguse ekspert, andmekaitsespetsialist EL ametiasutuses

  • Milline on andmesubjekti kehtiv nõusolek andmete töötlemiseks?
  • Kuidas tagada andmete töötlemise turvalisus?
  • Millised praegu kehtivad isikuandmete töötlemise normid jäävad Eestis kehtima ka pärast uue üldmääruse jõustumist 2018. aastal?
  • Millest lähtuda andmete säilitamisel ja kustutamisel?
  • Mida kujutab endast andmesubjekti õigus küsida enda kohta andmeid?

12:00 - 13:00

Lõunapaus

13:00 - 15:00

Koolitus jätkub

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Saalikoolitus
Lektorite arv:
2
Sihtrühm:
Ettevõtete ja organisatsioonide juhid, personalijuhid, juristid ning kõik teised teemast huvitatud.
Õppemeetodid:

Õppe kestvus 5,5 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus.

Loobumistingimused:

Kirjalikul teavitamisel 100% maksumusest kuni 21.11.2016; 50% maksumusest ajavahemikul 22.11– 06.12.2016. Kui loobutakse hiljem kui 06.12.2016 osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:
Maarja Püssim
Toitlustus:
Jah
*Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.