• Kärt Salumaa-Lepik

    Kärt Salumaa-Lepik

    andmekaitsevaldkonna ekspert, TalTech külalisõppejõud

Kärt Salumaa-Lepik on andmekaitsevaldkonna ekspert ja TalTechi külalisõppejõud, kes on andmekaitsealaste küsimustega tegelenud nii era- kui ka avalikus sektoris. Ta on olnud üks GDPRi riigisisesesse õigusesse rakendamise kontseptsiooni autoritest ning viimastel aastatel tegelenud aktiivselt paljude andmekaitset puudutavate õiguslike küsimuste lahendamisega.

Tagasi eelmisesse vaatesse

Veel samalt esinejalt