• Kärt Salumaa-Lepik

    Kärt Salumaa-Lepik

    Jurist ja andmekaitseekspert, üks GDPRi riigisisesesse õigusesse rakendamise kontseptsiooni autoritest

Kärt Salumaa on TTÜ doktorant ja andmekaitse ekspert, kes on andmekaitsealaste küsimustega tegelenud nii era- kui ka avalikus sektoris. Ta on olnud üks GDPRi riigisisesesse õigusesse rakendamise kontseptsiooni autoritest ning viimastel aastatel tegelenud akiivselt paljude GDPRi puudutavate õiguslike küsimuste lahendamisega.

Tagasi eelmisesse vaatesse

Veel samalt esinejalt