Lektor

Kärt Salumaa-Lepik

Kärt Salumaa-Lepik

andmekaitsevaldkonna ekspert, TalTech külalisõppejõud

Kärt Salumaa-Lepik on andmekaitsevaldkonna ekspert ja TalTechi külalisõppejõud, kes on andmekaitsealaste küsimustega tegelenud nii era- kui ka avalikus sektoris. Ta on olnud üks GDPRi riigisisesesse õigusesse rakendamise kontseptsiooni autoritest ning viimastel aastatel tegelenud aktiivselt paljude andmekaitset puudutavate õiguslike küsimuste lahendamisega.