Koolitus: Rahapesu tõkestamise seaduse nõuded alates 27.11.2018. Kohustusliku riskimudeli koostamise praktikum

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 27.02.2019 - 27.02.2019 Registreerimise lõpp: 25.02.2019 Kestvus: Asukoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn) Hind: 199 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Rahapesu ja terrorismitõkestamise seadus  sätestab, et alates 27.11.2018 peavad ettevõtetel olema klientide lõikes riskihindamise metoodikamudel ning sisekord, mis antud protsessi organisatsioonis reguleerivad.

Seadus rakendub muuhulgas raamatupidamisteenuse osutajatele, audiitoritele, kauplejatele, finantseerimisasutustele, krediidiasutustele jne.

Seadus sätestab ka piirid alates millest tuleb ettevõttel rakendada hoolsusmeetmeid (isikusamasuse tuvastamine, tegeliku kasusaaja tuvastamine, tehingu kohta täiendava teabe kogumine jne) lähtudes samal ajal kliendi kohta koostatud riskihinnangust. Ettevõtetel tuleb hoolsuskohustuse nõudeid täita ka ärisuhte loomisel.

Kuna riskihinnangu koostamine ja riskiisu määramine on paljudele keeruline teema, siis koolituse eesmärk on käsitleda teemasid audiitorite ja raamatupidamisteenuse osutajate vaatenurgast.

Koolituse käigus tehakse läbi ka riskide hindamine ehk kõik osalejad saavad koostada oma ettevõtte tegevusest lähtuva riskimudeli ja määrata riskiisu.

Koolituse läbinu on pädev antud mudeli iseseisvalt lõpuni vormistama nii, et see on valmis ettevõtte juhtkonna poolt kinnitamiseks.

Koolituse viib läbi  Siiri Antsmäe, sertifitseeritud siseaudiitor.

Siiri Antsmäe’i on pikaajaline kogemus avalikust ja erasektorist olles töötanud üle 14 aasta Kaitseväe ja Siseministeeriumi valitsemisala siseauditi juhina, seejärel Grant Thornton Balticu riskijuhtimisteenuste Baltikumi juhina ning Kultuuriministeeriumi siseauditi valdkonna juhina.

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega


09:30 - 10:00

Rahapesu tõkestamise seaduse nõuded alates 27.11.2018


10:00 - 11:30

Riskihinnangu metoodika ja sisekorrad peavad olema koostatud kirjalikult ning kinnitatud ettevõtte kõrgema juhtkonna poolt. Kooskõlas ja koostoimes peavad olema koostatud ka ettevõtte sisemised protseduurireeglid, mis sätestavad riskihindamise läbiviimise ja hoolsusmeetmete rakendamise ning ka sisekontrolli eeskirja – ehk kuidas ettevõte tagab ja seirab loodud mudeli toimimist. Samal ajal peab kogu metoodika olema ka kooskõlas eriseadustega, mis reguleerivad konkreetse organisatsiooni tegevusvaldkonda.

Antud dokumente tuleb teatud ettevõtetel esitada ka järelevalveasutustele sealhulgas ka Politsei- ja Piirivalveametile kuupäevaks 27.11.2018.

  • Mis on seaduse nõuded?
  • Milline peab olema riskihindamise mudel ja metoodika?
  • Millised on nõuded sisemistele protseduuridele ja sisekontrollieeskirjale?
  • Millal ja kuidas tuleb täita teavitamiskohustust?

Toekas kohvipaus


11:30 - 11:45

Kohustusliku riskimudeli koostamise praktikum


11:45 - 13:00

Siiri Antsmäe, sertifitseeritud siseaudiitor

Kohustusliku riskimudeli koostamise praktikumi käigus tehakse läbi riskide hindamine ehk kõik osalejad saavad koostada oma ettevõtte tegevusest lähtuva riskimudeli ja määrata riskiisu. Peale koolitust on osalejal oskused antud mudel iseseisvalt lõpuni vormistada nii, et see on valmis ettevõtte juhtkonna poolt kinnitamiseks.

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Saalikoolitus

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Raamatupidamisteenuse osutajad ning väikese- ja keskmise suurusega audiitorbürood; raamatupidajad, finantsjuhid, personalitöötajad, ettevõtete juhid, ettevõtjad, juristid ning kõik teised teemast huvitatud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus, juhtumi analüüs.

 

Loobumistingimused:

Kirjalikul teavitamisel 100% maksumusest kuni 05.02.2019; 50% maksumusest ajavahemikus 06.02 – 19.02.2019. Kui loobutakse hiljem kui 19.02.2019,  osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Veronika Nuutmann, koolituste ja konverentside juht

Toitlustus:

Jah

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.