Kuidas ettevõtte finantsnäitajad kõnelema panna?

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 05.12.2022 - 05.12.2022 Registreerimise lõpp: 04.12.2022 Kestvus: 4 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 219 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Online-koolitus: Kuidas ettevõtte finantsnäitajad kõnelema panna?

Finantssuhtarvud aitavad süsteemselt ettevõtte finantstervist hinnata – määrata ettevõtte tugevad ja nõrgad küljed ning fokusseerida olukorra parandamisele. Selleks, et numbreid kõnelema panna ja nende abil uusi teadmisi saada, on vaja numbreid esmalt analüüsida.

Finantsanalüüs on ettevõtte juhtimiseks hädavajalik, kuna see annab ülevaate tehtust, käimasolevast ja aitab ka tulevikku planeerida. Finantsanalüüsi praktilisel rakendamisel on väga oluline raamatupidaja ja ettevõtja tihe koostöö. Finantsanalüüsi kasulikkus seisneb sellest tehtud järeldustes ning tuvastatud probleemidele lahenduse otsimises või eeliste paremas ärakasutamises. Ilma selleta ei ole finantsanalüüsil väärtust, mistõttu on väga oluline osata saadud tulemusi juhtimisotsuste tegemisel ära kasutada.

Koolituse eesmärk on anda praktilised teadmised finantsanalüüsis kasutatavatest suhtarvudest ja nende rakendamisest ettevõtte finantstervise hindamisel.

Koolituse läbinu oskab lugeda ja tõlgendada raamatupidamisaruandeid kui finantsanalüüsi algmaterjale, samuti mõista saadud suhtarve ning teha neist ettevõtte seisundi hindamiseks vajalikke järeldusi ja rakendada saadud tulemusi juhtimisotsuste vastuvõtmisel.

Peale online-koolituse toimumist saadame järelvaatamise lingi, mis on aktiivne 14 päeva.

Advertisement banner

Programm

Kogunemine veebikeskkonda


09:50 - 10:00

Kuidas ettevõtte finantsnäitajad kõnelema panna?


10:00 - 13:15

 • Margus Tinits

  Margus Tinits

  OÜ Tinitsa Konsultatsioonibüroo juhataja, finantskoolitaja

 • Kelle heaks töötab raamatupidaja ehk kes on peamised finantsaruannetes sisalduva info tarbijad?
 • Bilanss on ajalises mõttes hetkeseis. Miks on bilansi alusel siiski võimalik ennustada tulevikku?
 • Kuidas anda kiirhinnang äriühingu lühi- ja pikaajalisele maksevõimele ehk „tervislikule“ seisundile?
 • Kellele ja mida ütlevad erinevad tasuvusnäitajad (müügitulu-, omakapitali-, vara- jne rentaablused)?
 • Mis on need kolm näitajat, mille alusel saab üpris suure tõenäosusega ennustada, kas konkreetne äriühing on 2-3 aasta pärast veel „elus“ või mitte?
 • Kuidas finantsaruannete analüüs võiks olla aluseks konkreetsete juhtimisotsuste vastuvõtmisel? DuPont’i eesmärgi puu.

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Raamatupidajad, audiitorid, väikese ja keskmise suurusega ettevõtete finantsjuhid, juhatuse liikmed ja ettevõtjad, kes soovivad ise oma ettevõtte finantsnäitajaid analüüsida ja oma eesmärkide poole liikumist mõõta, krediidiasutused, investorid ning kõik teised teemast huvitatud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Eveli Reitelmann

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi