Praktiline koolitus: Isikuandmete kaitse peenhäälestus koolides, lasteaedades ja huviringides

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 25.03.2020 - 25.03.2020 Registreerimise lõpp: 11.02.2020 Kestvus: Asukoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn) Hind: 159 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

OTSEÜLEKANNE KOOLITUSEST: Lähtuvalt EV valitsuse poolt eriolukorra kehtestamisele toimuvad Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse koolitused ja konverentsid otseülekandena. Kui oled sündmusele registreerunud, siis saadame Sulle mõni päev enne koolituse toimumist elektroonilised õppematerjalid, otseülekande lingi ning peale koolituse läbimist tekib võimalus soovi korral koolitust järele vaadata ning lektoritelt e-posti teel küsimusi küsida. Koolitused toimuvad otseülekande vormis eriolukorra lõppemiseni.

Koolitusel käsitletakse andmekaitse nõudeid koolide ja lasteaedade kontekstis. Lisaks räägitakse sellest, millistel õiguslikel alustel saab koolides ja lasteaedades isikuandmeid töödelda, lähtudes GDPR-st ning koolide, lasteaedade ja huviringide tegevust reguleerivatest õigusaktidest. Koolituse fookus on suunatud koolides ja lasteaedades tõusetunud isikuandmetega seotud probleemidel.

Koolituse eesmärk on selgitada, mida peab lastega tegelev asutus lapse isikuandmete töötlemisel järgima. Samuti on koolituse eesmärk selgitada,  kuidas lahendada esile kerkivaid andmekaitsealaseid probleeme.

Koolituse läbinu saab teadmised, oskused ja nõuanded edasiseks tegevuseks otse praktikult, kes igapäevaselt tegeleb antud valdkonna probleemidega. Tunneb isikuandmete töötlemise õiguslikke aluseid, teab andmesubjekti õigusi ja kohustusi, teab vastutava ja volitatud töötleja õigusi ja kohustusi, oskab tuvastada isikuandmete kaitse nõuete rikkumise ohtusid, tunneb õiguskaitsevahendeid, vastutust, karistusi ja trahve ning teab andmekaitse iseärasusi lasteasutuses ja oskab riske minimeerida.

Praktilist koolitust viib läbi advokaadibüroo NJORD advokaat Tea Kookmaa.

Advertisement banner

Programm

Registreerimine koos kohvi ja suupistetega


09:30 - 10:00

Andmekaitse lastega tegelevates asutustes


10:00 - 12:00

 • Tea Kookmaa

  Tea Kookmaa

  Tea Kookmaa, NJORD Advokaadibüroo vandeadvokaat

 • Andmekaitse üldmääruse (GDPR) olulisemad kohustused koolide ja lasteaedade jaoks
 • Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused ehk kas ja millal tohib õpilase isikuandmeid töödelda
 • Kas koolide/lasteaedade koridorides tohib kaameraid kasutada?
 • Kas õpetaja peab küsima lapsevanema nõusolekut selleks, et laps saaks klassipildil olla?
 • Kuidas käituda isikuandmetega seotud rikkumisjuhtumite korral
 • Andmesubjekti õiguste teostamine koolide ja lasteaedade kontekstis
 • Kuidas käituda õpilase isikuandmetega siis, kui õpilane enam samas koolis ei õpi?
 • Teised praktilised probleemid seoses isikuandmetega töötlemisega koolides ja lasteaedades

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Saalikoolitus

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Koolide, lasteaedade, lastehoidude, huviringide-huvikoolide, andmekaitse eest vastutavad isikud, kohalike omavalitsuste töötajad kes vastutavad antud valdkonna eest ning kõik teised, kes selle teema vastu huvi tunnevad

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 2,5 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Kõik osalejad saavad personaalselt  küsimustele vastused.
Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kuni 30 kalendripäeva enne sündmuse toimumist (100% Tasu tagastatakse Kliendile) ning osaline taganemine kuni 20 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Osavõtutasu ei tagastata vääramatu jõu korral, kui Sündmuse korraldamine ei ole vääramatu jõu tõttu võimalik. Vääramatu jõud ehk force majeure on ettearvamatu asjaolu, mis ei sõltu kokkulepet sõlmivate poolte tahtest, mida ei saanud pooled mõjutada ega ära hoida ja mis ei võimalda täita kokkuleppejärgseid kohustusi.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Ragne Talv

Toitlustus:

Jah

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi