Lektor

Tea Kookmaa

Tea Kookmaa

Tea Kookmaa, NJORD Advokaadibüroo vandeadvokaat

Tea on advokaat, kelle peamisteks töövaldkondadeks on IT õigus ja andmekaitse ning lepinguõiguse ja kaubandusõigusega seotud küsimused. Teal on laialdased kogemused andmekaitseõiguses, sealhulgas on ta aidanud nii era- kui ka avaliku sektori kliente isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR) kooskõla saavutamises. Ta on ka hinnatud lektor, kes annab tihti loenguid ja seminare erinevatel õigusteemadel. IT õiguse advokaadina on ta nõustanud kliente seoses erinevate uudsete tehnoloogiate ja digitaalsete teenustega. Olles spetsialiseerunud kaubandusõigusele, on Teal kogemusi erinevate lepingute koostamise ja läbirääkimisega eri sektorite ettevõtete jaoks, samuti aitab ta kliente tarbijakaitsega seotud küsimustes. Lisaks on Teal laialdasi kogemusi erinevate reguleeritud sektoritega seotud õigusküsimuste lahendamises, sealhulgas hasartmängu- ja ravimiõigusega. Tea omab magistrikraadi õigusteaduses, lõpetas Tartu Ülikooli 2016. aastal. Lisaks on Tea sooritanud advokaadieksami, mille järgselt sai 2017. aastal Eesti Advokatuuri liikmeks ning talle omistati vandeadvokaadi abi kutsenimetus.

Advertisement banner