Üldinfo

Toimumise kuupäev:
28.01.2021
Registreerimise lõpp:
27.01.2021
Asukoht:
Online-koolitus
Hind: LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA
219 € + km

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitus on hinnatud EEL’i kutsekomisjoni poolt ja annab 8 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Korterelamute piirdetarindite renoveerimisvajadus ning soojus- ja niiskustehniline toimivus enne ja pärast renoveerimist.

Vananevate raudbetoon- ja telliskorterelamute peamised ehitustehnilised probleemid on teada – kehv sisekliima, suured soojuskaod, rõdude/varikatuste/fassaadide lagunemine. Erinevate hoonete puhul on need probleemkohad väga erineva raskusastmega ning renoveerimisvajadust tuleb eelnevalt detailsemalt hinnata. Valitav renoveerimismeetmete pakett sõltub hoone seisukorrast, soovitavast renoveerimisjärgsest tulemusest ning kasutusea pikendamise perspektiivist.

Koolituse läbinu teab piirdetarinditele mõjuvaid sise- ja väliskliima koormuseid ja oskab hinnata nendest tulenevat renoveerimisvajadust. Lisaks teab renoveerimislahenduste mõju piirdetarindite soojus- ja niiskustehnilisele toimivusele ning kasutusea võimalikule pikendamisele.

Koolituse eesmärk on tõsta hoonete auditite ning renoveerimisprojektide koostajate erialast pädevust.

Programm

09:45 - 10:00

Kogunemine veebikeskkonda

10:00 - 12:00

Raudbetoon- ja telliskorterelamute piirdetarindite renoveerimisvajadus ning soojus- ja niiskustehniline toimivus enne ja pärast renoveerimist

 • Simo Ilomets

  Simo Ilomets

  PhD, volitatud ehitusinsener (tase 8) ning diplomeeritud ehitusinsener ( tase 7), diplomeeritud energiatõhususe spetsialist (tase 7).

 • Piirdetarinditele mõjuvad sise- ja väliskliima koormused
 • Nendest tulenev renoveerimisvajadus sisekeskkonna poolt (temperatuur, niiskus ning külmasildadest tulenev hallituse risk ja suured soojuskaod)
 • Renoveerimisvajadus väliskeskkonna poolt (betooni karboniseerumine ja korrosioon, külmakahjustused)

12:00 - 12:45

Lõuna

12:45 - 14:15

Koolitus jätkub

Simo Ilomets
PhD, volitatud ehitusinsener (tase 8) ning diplomeeritud ehitusinsener ( tase 7), diplomeeritud energiatõhususe spetsialist (tase 7)

Renoveerimisvajaduse hindamine

 • Meetodid
 • Seadmed
 • Hindaja pädevus

14:15 - 14:30

Paus

14:30 - 16:00

Koolitus jätkub

Simo Ilomets
PhD, volitatud ehitusinsener (tase 8) ning diplomeeritud ehitusinsener ( tase 7), diplomeeritud energiatõhususe spetsialist (tase 7)

 • Renoveerimislahendused:
  - tarindite lisasoojustamine
  - avatäidete vahetamine
  - ventilatsiooni tõhustamine
 • Renoveerimislahenduste mõju piirdetarindite soojus- ja niiskustehnilisele toimivusele
 • Kasutusea võimalik pikendamine

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Webinar
Lektorite arv:
1
Sihtrühm:
Ehitusprojekti arhitektuuri osa ja ehituskonstruktsioonide/tarindite osa projekteerijad, ehitusprojekti ekspertiiside ja hoone auditite koostajad, ehitusspetsialistid, ehituskonsultandid, omanikujärelevalve teostajad, peaprojekteerijad, ehitusjuhid.
Õppemeetodid:

Õppe kestvus 6,6 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on täitnud kõiki õppekava läbimise nõudeid täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.

Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.
Kui valitsus keelab covidi leviku tõttu kogunemised, viiakse koolitus veebi ning osalemistasu jääb samaks.

Projektijuht:
Mari Teppo, sündmuste produtsent
Toitlustus:
Ei
*Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.