Korterelamute piirdetarindite renoveerimisvajadus ning soojus- ja niiskustehniline toimivus enne ja pärast renoveerimist

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 28.01.2021 - 28.01.2021 Registreerimise lõpp: 27.01.2021 Kestvus: Asukoht: Online-koolitus Hind: 219 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind Soodushind: 169 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitus on hinnatud EEL’i kutsekomisjoni poolt ja annab 8 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Korterelamute piirdetarindite renoveerimisvajadus ning soojus- ja niiskustehniline toimivus enne ja pärast renoveerimist.

Vananevate raudbetoon- ja telliskorterelamute peamised ehitustehnilised probleemid on teada – kehv sisekliima, suured soojuskaod, rõdude/varikatuste/fassaadide lagunemine. Erinevate hoonete puhul on need probleemkohad väga erineva raskusastmega ning renoveerimisvajadust tuleb eelnevalt detailsemalt hinnata. Valitav renoveerimismeetmete pakett sõltub hoone seisukorrast, soovitavast renoveerimisjärgsest tulemusest ning kasutusea pikendamise perspektiivist.

Koolituse läbinu teab piirdetarinditele mõjuvaid sise- ja väliskliima koormuseid ja oskab hinnata nendest tulenevat renoveerimisvajadust. Lisaks teab renoveerimislahenduste mõju piirdetarindite soojus- ja niiskustehnilisele toimivusele ning kasutusea võimalikule pikendamisele.

Koolituse eesmärk on tõsta hoonete auditite ning renoveerimisprojektide koostajate erialast pädevust.

Programm

Kogunemine veebikeskkonda


09:45 - 10:00

Raudbetoon- ja telliskorterelamute piirdetarindite renoveerimisvajadus ning soojus- ja niiskustehniline toimivus enne ja pärast renoveerimist


10:00 - 12:00

 • Simo Ilomets

  Simo Ilomets

  PhD, volitatud ehitusinsener (tase 8) ning diplomeeritud ehitusinsener ( tase 7), diplomeeritud energiatõhususe spetsialist (tase 7).

 • Piirdetarinditele mõjuvad sise- ja väliskliima koormused
 • Nendest tulenev renoveerimisvajadus sisekeskkonna poolt (temperatuur, niiskus ning külmasildadest tulenev hallituse risk ja suured soojuskaod)
 • Renoveerimisvajadus väliskeskkonna poolt (betooni karboniseerumine ja korrosioon, külmakahjustused)

Lõuna


12:00 - 12:45

Koolitus jätkub


12:45 - 14:15

Simo Ilomets
PhD, volitatud ehitusinsener (tase 8) ning diplomeeritud ehitusinsener ( tase 7), diplomeeritud energiatõhususe spetsialist (tase 7)

Renoveerimisvajaduse hindamine

 • Meetodid
 • Seadmed
 • Hindaja pädevus

Paus


14:15 - 14:30

Koolitus jätkub


14:30 - 16:00

Simo Ilomets
PhD, volitatud ehitusinsener (tase 8) ning diplomeeritud ehitusinsener ( tase 7), diplomeeritud energiatõhususe spetsialist (tase 7)

 • Renoveerimislahendused:
  - tarindite lisasoojustamine
  - avatäidete vahetamine
  - ventilatsiooni tõhustamine
 • Renoveerimislahenduste mõju piirdetarindite soojus- ja niiskustehnilisele toimivusele
 • Kasutusea võimalik pikendamine

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Ehitusprojekti arhitektuuri osa ja ehituskonstruktsioonide/tarindite osa projekteerijad, ehitusprojekti ekspertiiside ja hoone auditite koostajad, ehitusspetsialistid, ehituskonsultandid, omanikujärelevalve teostajad, peaprojekteerijad, ehitusjuhid.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 6,6 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on täitnud kõiki õppekava läbimise nõudeid täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.

Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.
Kui valitsus keelab covidi leviku tõttu kogunemised, viiakse koolitus veebi ning osalemistasu jääb samaks.

Projektijuht:

Mari Teppo, sündmuste produtsent

Toitlustus:

Ei

*Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.