Riigihanke spetsialisti arenguprogramm pakkujale

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 12.04.2022 - 12.04.2022 Registreerimise lõpp: 11.05.2022 Kestvus: 28,5 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 1398 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 11. aprillini Soodushind: 1014 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Riigihangetel osalemine on väga ajamahukas ja palju ressurssi nõudev tegevus. Konkurents pakkujate vahel on tihe ning igal ettevõttel on tugev soov võita. Praktikas jäävad enamik neist teadmatuse ning vigade tõttu tühjade kätega.

Käesolev arenguprogramm on välja töötatud juhtidele ja spetsialistidele, kes osalevad riigihangetes ning soovivad teada, mis on oluline selleks, et riigihanget võita. Programmi läbinul on põhjalikud ja praktilised teadmised, kuidas ehitada pakkumine üles nii, et selle võiduvõimalused on maksimeeritud. Lisaks saab teada, millised on riigihanke menetluse erinevad liigid ning tulenevalt sellest õigused, kohustusted ja võimalused enda huve kaitsta.

Osalejatele antakse praktilistele näidetele tuginevaid soovitusi hankes osalemisega seotud enamlevinud vigade vältimiseks ning oma õiguste hilisemaks kaitsmiseks vaidlustusmenetluses.

Koolituse läbi teab muuhulgas:

 • Kuidas osaleda riigihanke ettevalmistamises ja turu-uuringus ilma, et endale pikas perspektiivis jalga tulistada?
 • Pakkumuse ja taotluse erinevad nüansid nende esitamisest kuni tagasivõtmiseni
 • Pakkumuste vastavuse kontrollist ja pakkujate kvalifitseerimisest, sh netokäibe ja referentslepingu nõudest ning hankepassist
 • Pakkujate kõrvaldamine ja kõrvaldamata jätmisest
 • Kuidas käituda alapakkumuse korral ning millal on hankijal õigus kõik pakkumused tagasi lükata ja kas sellega on mõtet võidelda?
 • Kuidas koostada ühispakkumust nii, et konkurentsireeglitega pahuksisse ei minda?
 • Kuidas pakkuja saab oma õigusi kaitsta? Vaidlustusmenetluse põhitõed
 • Kuidas riigihangete registrit tulemuslikult kasutada?

Arenguprogrammi viivad läbi oma ala tipptegijad ja väärtusliku kogemusega praktikud: Kadri Härginen, advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaat ning riigihanke valdkonnajuht; Mario Sõrm, advokaadibüroo Sorainen advokaat, kellel on pikaajaline eelnev töökogemus avalikust sektorist ning hea ülevaade ettevõtte sisemaailmast, olles olnud nõukogu liige erinevates riigiettevõtetes; Gerli Helene Gritsenko, advokaadibüroo Sorainen advokaat, kes tegutseb muuhulgas klientide riigihankevaldkonnas nõustamisega ja vaidlustes esindamisega; Kristiina Kaarna: Riigihangete ekspert ning advokaadibüroo Sirel ja Partnerid jurist.

Advertisement banner

Programm

12.04.2022

1. ÕPPEPÄEV kl 10.00 - 14.45


Esimesel koolituspäeval keskendume riigihangete põhitõdedele. Räägime lahti, kuidas osaleda riigihanke ettevalmistamises ja turu-uuringus ilma, et endale pikas perspektiivis jalga tulistada ning anname ülevaate riigihanke alusdokumentidest ja nende olulisusest. Samuti anname ülevaate kõige tähtsamatest nüanssidest peamiste menetlusliikide puhul, millest riigihankeid tehes üle ega ümber ei saa.

 • Kadri Härginen

  Kadri Härginen

  Advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaat ning riigihanke valdkonnajuht

 • Mario Sõrm

  Mario Sõrm

  Advokaadibüroo Sorainen advokaat

Riigihanke liivakast

 • Riigihanke olemus – mis on riigihange ja mis ei ole? Miks on selle mõistmine pakkujale oluline?
 • Riigihankega sarnased tehingud: avaliku ressursi kasutusse andmine, riigivara võõrandamine. Nende seosed riigihangetega
 • Erandid riigihanke korraldamise kohustusest: mida head ja halba see pakkujale tähendab?
 • Mida teha, kui hankija ei korraldanud riigihanget, kuid pidanuks?
 • Riigihanke korraldamise üldpõhimõtted: peamised käitumisreeglid, mida hankija peab alati järgima. Üldpõhimõtete mõju pakkujatele

Pakkuja osalemine riigihanke ettevalmistamisel ja turu-uuringus

 • Riigihanke ettevalmistamisel ja turu-uuringus osalemine: mida osalemisel arvestada ja kuidas endale jalga mitte tulistada
 • Hankekord ja hankeplaan

Riigihankes osalemine: riigihanke alusdokumendid

 • Riigihanke alusdokumendid: liigid, olemus ja mõju pakkumuse esitamise võimalustele ja pakkumuse sisule
 • Kuidas riigihanke alusdokumente tõlgendada ning miks see on pakkujale tähtis?
 • Mida teha, kui hankes seatud tingimus ei võimalda pakkumust esitada või teeb võitmise keeruliseks või võimatuks?
 • Selgituste küsimine riigihanke alusdokumentide kohta: miks ja millal küsida?
 • Hankija antud selgituste mõju pakkumuse koostamisele ja hankija hilisematele otsustele
 • Vastuolu riigihanke alusdokumentide vahel: millest lähtuda?

Riigihankes osalemine: menetlusliigid

 • Erinevad riigihanke menetluse liigid: läbirääkimistega ja läbirääkimisteta menetlused. Millise menetluse puhul mida oodata?
 • Avatud hankemenetlus
 • Konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus
 • Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus: mida teha, kui hankija on osa võtma kutsunud ainult konkurendi?
 • Erimenetlused: lihthankemenetlus, sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus
 • Kontsessesioonilepingu sõlmimise menetlus

19.04.2022

2. ÕPPEPÄEV kl 10.00 - 15.00


Teisel koolituspäeval räägime detailselt läbi kõik nüansid pakkumusest ja taotlusest nende esitamisest kuni tagasivõtmiseni. Kaardistame algusest lõpuni riigihanke menetlustee ning selgitame, mis on hankija otsus ning milline on selle võimalik mõju pakkujatele. Lisaks anname ülevaate pakkumuste vastavuse kontrollist ja pakkujate kvalifitseerimisest, sh netokäibe ja referentslepingu nõudest ning hankepassist.

 • Kadri Härginen

  Kadri Härginen

  Advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaat ning riigihanke valdkonnajuht

 • Mario Sõrm

  Mario Sõrm

  Advokaadibüroo Sorainen advokaat

Riigihankes osalemine: pakkumus ja taotlus ning nende tähendus

 • Pakkumus ja taotlus
 • Pakkumuse ja taotluse siduvus
 • Pakkumuse ja taotluse esitamine: kus ja kuidas?
 • Pakkumuse tagatis ja selle ajaline kestus: kuidas menetlusest mitte välja langeda nt seetõttu, et tagatis on üks päev liiga lühikese kestusega
 • Esindusõigus pakkumuse või taotluse esitamisel: probleemid mis tekivad ebaselgest esindusõigusest ja kuidas neid vältida
 • Pakkumuse jõusoleku tähtaeg: jõusoleku tähtaja pikendamise dilemma
 • Pakkumuse tagasivõtmine: millal see on võimalik ja millised on sellega pakkujale kaasnevad tagajärjed ja riskid?

Riigihankes osalemine: menetlusetapid ja hankija otsused

 • Riigihanke menetlustee: algus ja lõpp
 • Hankija otsused: nende sisu ja mõju pakkujatele
 • Mis on hankija otsus?
 • Teavitamine otsustest

Pakkumuste vastavuse kontroll

 • Kuidas koostada pakkumust nii, et see vastab hankija nõudmistele?
 • Pakkumuste vastavuse kontroll: sisuline ja vormiline puudus ja selle tähendus
 • Mida teha, kui olete pakkumuse koostamisel millegagi eksinud, midagi unustanud, midagi valesti mõistnud?

Pakkujate kvalifitseerimine

 • Pakkuja kvalifitseerimise olemus ja eesmärk
 • Kvalifitseerimise tingimused ja kontrollimiseks nõutavat dokumendid
 • Netokäibe nõue: sisu ja kohaldamise praktika
 • Referentslepingu nõue: hankija seatud tunnustele vastavus, nõuetekohase täitmise tõendid, lepingu täidetuse tähendus
 • Hankepass ja selle täitmine: mida teha kui hankepass on puudulikult või valesti täidetud?
 • Kvaliteedi eest vastutavad üksused ja isikud

28.04.2022

3. ÕPPEPÄEV kl 10.00 - 14.30


Kolmandal koolituspäeval tutvume lähemalt pakkujate kõrvaldamise ja kõrvaldamata jätmisega. Selgitame lähemalt, mida teha juhul kui pakkujal on kõrvaldamise alus, näiteks maksuvõlg või varasem rikkumine ning anname nõu, kuidas tõestada hankijale, et vaatamata mineviku pattudele olete pakkujana oma usaldusväärsuse taastanud. Samuti räägime läbi eduka pakkuja valimise protsessi alates hindamisest kuni edukaks tunnistamiseni. Päeva teises pooles selgitame, kuidas käituda alapakkumuse korral ning millal on hankijal õigus kõik pakkumused tagasi lükata ja kas sellega on mõtet võidelda?

 • Kadri Härginen

  Kadri Härginen

  Advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaat ning riigihanke valdkonnajuht

 • Mario Sõrm

  Mario Sõrm

  Advokaadibüroo Sorainen advokaat

Pakkujate kõrvaldamine ja kõrvaldamata jätmine

 • Pakkuja kõrvaldamise aluste kontroll: mida kontrollitakse ja kuidas kontrollitakse
 • Kui pakkujal on kõrvaldamise alus: maksuvõlg ja sellega kaasnevad kohustused
 • Varasemate hankelepingute rikkumine kõrvaldamise alusena
 • Kui pakkujal on kõrvaldamise alus: varasemad rikkumised ja kuidas mitte sattuda valeandmine esitamise lõksu?
 • Kui pakkujal on kõrvaldamise alus: kuidas tõestada hankijale, et vaatamata mineviku pattudele olete oma usaldusväärsuse taastanud (heastamine)?

Pakkumuste hindamine ja eduka pakkuja valimine

 • Arvutusviga ja selle parandamine: mis on arvutusviga?
 • Kui hankija hindab pakkumust valesti
 • Alternatiivsete lahenduste hindamine: tähendus
 • Eduka pakkumuse tagasivõtmise võimalikkus või võimatus
 • Hinnavahe hüvitamise kohustus eduka pakkumuse tagasivõtmise korral

Põhjendamatult madala maksumusega pakkumuste kontroll

 • Kontrollimise ajahetk
 • Pakkumuse maksumuse kujundamine võimalikult väikese tagasilükkamise riskiga
 • Mida teha, kui tunnete, et konkurendi pakkumus on „liiga soodne“?
 • Keskmise töötasu tõendi esitamine: kas on midagi karta?
 • Kuidas vastata hankija nõudele selgitada pakkumuse maksumuse põhjendatust
 • Ristsubsideerimine ja selle lubatavus
 • Muud kaitseargumendid pakkumuse soodsuse korral

Kõigi pakkumuste tagasilükkamine ja hanke lõpetamine

 • Millal on hankijal õigus kõik pakkumused tagasi lükata ja kas sellega on mõtet võidelda?

05.05.2022

4. ÕPPEPÄEV kl 10.00 - 14.45


Neljandal koolituspäeval räägime lähemalt riigihangetes osalemisest olukorras, kus üksi ei saa või taha. Sukeldume ühispakkumuste ja alltöövõtjatele tuginemise maailma ning selgitame, kuidas koostada ühispakkumust nii, et konkurentsireeglitega pahuksisse ei minda. Lisaks jagame nippe hankijaga suhtlemiseks ning selgitame, mida pidada silmas hankija selgituspäringutele vastamisel. Päeva lõpetame ülevaatega hanke- ja raamlepingust nende sõlmimisest tühisuseni.

 • Kadri Härginen

  Kadri Härginen

  Advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaat ning riigihanke valdkonnajuht

 • Mario Sõrm

  Mario Sõrm

  Advokaadibüroo Sorainen advokaat

Riigihankes osalemine: üksi või mitmekesi?

 • Kui üksi ei saa või ei taha: ühispakkumus vs tuginemine alltöövõtjale
 • Kas ja millal saab tugineda teise ettevõtja kvaliteedijuhtimissüsteemile?
 • Kaaspakkuja või alltöövõtja valik: mida enne ühte paati hüppamist partneri puhul kontrollida? Alltöövõtjate kontroll hankija poolt
 • Pakkuja kohustused ühispakkumuse raames
 • Kuidas koostada ühispakkumust nii, et konkurentsireeglitega pahuksisse ei minda?
 • Konsortsiumilepingute vajalikkus ja sisu
 • Pakkumuste koostamine rahvusvahelistes konsortsiumites: mida arvestada ja millised on ohud?

Riigihankes osalemine: suhtlus hankijaga

 • Kus ja kuidas hankijaga suhelda?
 • Hankija selgituspäringutele vastamine: tähtaegsus ja sisu
 • Head ja halvad näited teabevahetusest hankijaga

Hankelepingu sõlmimine ja tühisus 

 • Hankelepingu sõlmimise viisid: millal on hankeleping sõlmitud?
 • Hankelepingu kooskõla riigihanke alusdokumentide ja pakkumusega: miks see on pakkujale oluline?
 • Hankelepingu tühisus ja selle tagajärjed

Raamleping

 • Raamlepingu olemus ja erinevus tavalisest hankelepingust
 • Raamlepingu alusel hankelepingute sõlmimine: raamlepingu alusel või minikonkurss

06.05.2022

5. ÕPPEPÄEV kl 10.00 - 12.20


Viiendal koolituspäeval keskendume hankelepingu muutmisele ja pakkuja rollile selles. Selgitame lähemalt, kuidas pakkuja saab oma õigusi kaitsta – kuidas ja millal esitada hankijale ettepanek hankelepingu tingimuste muutmiseks? Tutvustame vaidlustusmenetluse põhitõdesid, sh olulisemaid tähtaegu ja sellele järgneda võivat menetlust halduskohtus.

 • Kadri Härginen

  Kadri Härginen

  Advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaat ning riigihanke valdkonnajuht

 • Mario Sõrm

  Mario Sõrm

  Advokaadibüroo Sorainen advokaat

Hankelepingu muutmine

 • Hankelepingu muutmisele seadusest tulenevad piirangud
 • Kuidas hankelepingu muutmist taotleda ja põhjendada
 • Kas pakkuja vastutab, kui hankija õigusvastaselt lepingut muudab?

Kuidas oma õigusi kaitsta

 • Ettepanekute esitamine hankijale tingimuste muutmiseks: kuidas ja millal?
 • Vaidlustusmenetlus riigihangete vaidlustuskomisjonis: põhimõtted
 • Riigihanke alusdokumendi vaidlustamine: tähtajad ja vaidlustuse sisu
 • Hankija otsuste vaidlustamine: tähtajad ja vaidlustuse sisu
 • Hankelepingu tühisuse tuvastamine
 • Halduskohtumenetlus: mis on vaidlustusmenetlusest teistmoodi?
 • Lepingu tingimuste vaidlustamine tüüptingimuste regulatsiooni alusel
 • Rahandusministeeriumi järelevalvesse pöördumine: miks ja millal?

12.05.2022

6. ÕPPEPÄEV kl 10.00 - 13.15


Kuuendal koolituspäeval räägime sellest, kuidas riigihangete registrit efektiivselt kasutada.

 • Registris oma tootele/teenusele/töödele infotellimuse loomine
 • Registris sobivate hangete otsimine ja leidmine
 • Hanke tingimuste vaidlustamine ja käimasolevate/toimunud vaidlustuste info otsimine
 • Pakkumuse ettevalmistamiseks oluliste tingimuste tuvastamine. Mille järgi kujuneb võitja? Mida nõutakse pakkujalt? Mis on hanke-eseme tunnused ja nõuded? Millised on tarne- ja maksetingimused?Leppetrahvid?
 • Pakkumuse koostamine
 • Pakkumuse esitamine registris

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

4

Sihtrühm:

Riigihangetel osalevate ettevõtete juhid ja töötajad, spetsialistid, projektijuhid, juristid ning kõik teised teemast huvitatud isikud

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 28,5 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on täitnud kõiki õppekava läbimise nõudeid täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Mari Teppo, sündmuste produtsent

Toitlustus:

Ei

*Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.