Andmeanalüüs ja -haldus Excelis edasijõudnutele

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 21.04.2022 - 22.04.2022 Registreerimise lõpp: 20.04.2022 Kestvus: 16 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 398 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 20. aprillini Soodushind: 298 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Kahepäevane koolitus: Andmehaldus ja -analüüs Excelis edasijõudnutele

Praktilise kahepäevase koolituse eesmärk on arendada arvutikasutajate oskusi Exceli tarkvarapaketi töövahendite ja võimaluste süvendatud kasutamiseks igapäevatöös.

Koolituse läbinu oskab:

 • kasutada edasijõudnud kasutaja tasemel Exceli andmeanalüüsi töövahendeid
 • koostada erinevate funktsioonidega keerukamaid valemeid
 • luua ja muuta liigendtabelit (Pivot Table) ning kujundada endale sobiva aruande
 • kasutada automatiseeritud andmehõiveks ja korrastamiseks Power Query töövahendit
 • kasutada Excel 365 uusi dünaamilisi funktsioone*

Koolitus on suunatud Exceli kogenud kasutajatele, kelle töö tulemuslikkust aitaks suurendada programmi töövahendite ja võimaluste veelgi parem tundmine ja uute võimaluste nägemine. Koolitus sobib hästi kõigile, kes on Exceli igapäevased kasutajad, et korrastada ja täiendada süsteemse lähenemise abil oskusi erinevate tabelarvutuse töövahenditega töötamisel.

Koolitusel osalemine eeldab osalejalt tavakasutaja baasteadmisi Exceli töökeskkonnast ja töövõtetest.

Koolituse viib läbi Silver Toompalu, kes on arvutikoolitajana tegutsenud 1997. aastast ning ligi 20 aastat olnud tegev ka õppejõuna mitmes Eesti kõrgkoolis, õpetades lisaks IT valdkonnale ka statistikat, andmeanalüüsi ning majandusteadust.

Peale online-koolituse toimumist saadame järelvaatamise lingi, mis on aktiivne neliteist päeva.

Advertisement banner

Programm

21.04.2022

1. ÕPPEPÄEV


09:15 – 16.30 Andmehaldus ja -analüüs Excelis edasijõudnutele

 • Silver Toompalu

  Silver Toompalu

  OfficePoint OÜ, omanik ja koolitaja; Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Eesti Maaülikooli lektor; Täiskasvanute koolitaja (tase 7)

Töö andmetabelitega

 • Tabeli ülesehituse loogika ja tabeli ettevalmistus analüüsimiseks
 • Lahtrite tingimuslik vormindamine, vormingute eemaldamine
 • Andmete paigutamine erinevate töölehtede ja failide vahel
 • Paanide külmutamine, akna tükeldamine, dokumendi avamine mitmes aknas
 • Lahtrite lukustamine, valemite peitmine
 • Töölehtede ja andmefailide kaitsmise võimalused
 • Automaattabelite kasutamine, täiendavad võimalused, summarea lisamine
 • Muudatused valemi ülesehituses automaattabelite kasutamisel

Töö valemite ja funktsioonidega

 • Suhteline ja absoluutaadress; nimelised piirkonnad
 • Töö funktsioonidega (arvutus-, kuupäeva-, otsingu-, teksti-, loogika- ja infofunktsioonid)
 • Valemid, mis kasutavad andmeid teistelt töölehtedelt või teisest failist
 • Valemite veakontroll ja auditeerimine

Excel 365 uued funktsionaalsused (* juhul, kui osalejate tarkvara versioon võimaldab)

 • Dünaamilised massiivid Excel 365-s, valemite loogika muutused
 • Uued funktsioonid Excel 365-s
 • (FILTER, SORT, UNIQUE, SEQUENCE, XLOOKUP, XMATCH)
 • FILTER funktsiooni abil veergude filtreerimine (lisaks ridade filtreerimisele)
 • Valemi levimise vead ja nende lahendamine (#SPILL)

22.04.2022

2. ÕPPEPÄEV


09:15 – 16.30 Andmehaldus ja -analüüs Excelis edasijõudnutele

 • Silver Toompalu

  Silver Toompalu

  OfficePoint OÜ, omanik ja koolitaja; Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Eesti Maaülikooli lektor; Täiskasvanute koolitaja (tase 7)

Andmeanalüüsi töövahendid

 • Tabeli sorteerimise võimalused, sorteerimise seaded
 • Automaatfiltrite kasutamine, andmebaasi­funktsioonid
 • Andmete analüüs liigendtabeli (Pivot Table) töövahendi abil
 • Liigendtabelile arvutuslike väljade lisamine
 • Liigendtabeli funktsioonide muutmine (sumcount, %) ja filtrite rakendamine
 • Liigendtabeli andmeallika muutmine ja värskendamine
 • Liigendtabeli alusel diagrammide loomine ja redigeerimine
 • Diagrammi kopeerimine teise tarkvarasse (nt PowerPoint), kaasnevad ohud

Andmete importimine Power Query töövahendi abil

 • Andmete importimine erinevatest allikatest (veeb, Exceli fail, tekstifail, kaust)
 • Andmete korrastamistegevused päringuredaktoris
 • Append- ja Merge-tüüpi päringute kasutamine, seosed päringute vahel
 • Power Query ja Pivot Table abil kokkuvõtete loomine, praktilised näited
 • Päringu muutmine, andmete värskendamine

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Koolitus on suunatud Exceli kogenud kasutajatele, kelle töö tulemuslikkust aitaks suurendada programmi töövahendite ja võimaluste veelgi parem tundmine ja uute võimaluste nägemine. Koolitus sobib hästi kõigile, kes on Exceli igapäevased kasutajad, et korrastada ja täiendada süsteemse lähenemise abil oskusi erinevate tabelarvutuse töövahenditega töötamisel.

Õppemeetodid:

Õppe kogumaht 16 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osaleja vaheline dialoog ning praktilised harjutused. Lisaks saavad osalejad personaalselt vastused enda küsimustele. Tunnistuse saavad kõik koolitusel osalejad. Programm toimub veebikeskkonnas. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Tarkvaralised nõuded koolitusel osalemiseks:

 1. Excelisse peab olema installeeritud PowerQuery tööriist. Excel 2016/2019/2021/365 versioonides on see vaikimisi olemas. Vanemas versioonis (2010/2013) tuleb see eraldi paigaldada (saab tasuta alla laadida Microsofti veebilehelt aadressil https://www.microsoft.com/et-EE/download/details.aspx?id=39379).
 2. NB! Koolitus toimub Windowsi-põhise versiooni pealt. Apple arvutites Office365 jaoks on juba osad PowerQuery funktsionaalsused olemas, aga ei ole veel samaväärsed kui Windows-põhises arvutis.
 3. * Eelistatult peaks olema kasutusel Excel 365, sest ainult seal saab näidata ka neid uusi funktsioone, mis koolituse kavas on välja lubatud (FILTER, SORT, UNIQUE jms).

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Kätlin Susi

Toitlustus:

Ei

* Koolituse autoriõigus kuulub Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskusele. Programmi sisu kopeerimine keelatud. Jätame endale õiguse teha kavas muudatusi.