Üldinfo

Toimumise kuupäev:
24.03.2022
Registreerimise lõpp:
22.03.2022
Kestvus:
8 AT
Asukoht:
Nordic Hotel Forum (Viru väljak 3, Tallinn)
Hind: LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA
269 € + km

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Eesti Teabehalduse Konverents 2022: “Muutused rollis ja sisus”

Võimalik on registreeruda uuele 22.03.2023 toimuvale Teabehalduse Konverentsile!

Konverentsil võtame fookusesse teabehalduse valdkonnas toimuvad muutused; lepime kokku mida me haldame, kas dokumente, andmeid, teavet või kõike koos ning millises rollis on tulevased haldurid.

Juba kaheteistkümnendat korda järjest toimuva konverentsi laval astuvad üles valdkonna eestkõnelejad ja pikaajalised praktikud, kes käsitlevad kõige aktuaalsemaid teabehalduse valdkonda puudutavaid teemasid. Juttu tuleb muu hulgas dokumendihalduse konsolideerimisest Riigi Tugiteenuste Keskusesse ning milline on tegelik elu teenusepõhises teabehalduses. Räägime infosüsteemide vajalikkusest, protsesside automatiseerimise arengusuundadest ning muidugi sellest, kuidas siis ikkagi minna üle dokumendihalduselt teabehaldusele.
Lisaks tuleb teemaks digiallkirja tulevikukindlus, millised vormingud andmete edastamisel on teabehalduse vaatest paremad ja millised halvemad ning sellest, kuidas dokumendist andmed kätte saada?

Täiendavalt traditsioonilistele ettekannetele toimuvad nii avalikule kui ka erasektorile suunatud arutlevad töötoad.

Osale saalis või veebis, hind on mõlemal juhul sama. 

Programm

09:25 - 09:55

Hommikukohv koos maitsvate suupistetega

09:55 - 10:00

Konverentsi avasõnad päevajuhilt

 • Enely Prei

  Enely Prei

  Rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskus, teenuste tiimijuht; ITIL 4 Managing Professional; teabehalduse ekspert

10:00 - 10:40

Teekond teabe haldurist > teabe juhiks > teabe arhitektiks

 • Marten Kaevats

  Marten Kaevats

  Halduse arhitekt, Govstack.global kaasasutaja ja endine Stenbocki maja digi-innovatsiooni nõunik

 • Ettekanne tutvustab mitte-tehnilises sõnavaras põhjuseid, miks selline rollimuutus teabehalduse valdkonnas on toimumas
 • Taustaks ja oluliseks sisendiks on muutused ja trendid avaliku halduse arhitektuuris globaalselt, millega Marten aktiivselt seotud on
 • Oluliseks märksõnaks selles muutuses ei ole kindlasti tehnoloogia, vaid kindla valdkonna põhine kogukondlikkus ja tegelik kasutajakeskne vaade
 • Muutuse eesmärgiks on iga organisatsiooni jaoks kohanemisvõimelise ja optimaalseima protsesside ning töökultuuri kujundamine
 • Protsesside kujundamise aluseks on järk-järguline rutiinide automatiseerimine ning organisatsiooni töökultuuri toetamine

10:40 - 11:20

Digidokumentide vormingud - millest sõltub dokumendi tulevane kasutatavus?

 • Kuldar Aas

  Kuldar Aas

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, andmehalduse programmijuht

 • Kas kõik failivormingud on võrdsed või on mõni teistest tulevikukindlam?
 • Millest sõltub digitaalselt allkirjastatud dokumentide pikaajaline kasutatavus ja usaldusväärsus?
 • Uudiseid Euroopast – digitaalallkirjade usaldusväärsuse säilitamise suunad eIDAS määruses ja ETSI standardites

11:20 - 12:00

Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused - mis õigusruumis me toimetame ja mis on tegelik elu?

 • Liis Mesi

  Liis Mesi

  Sotsiaalkindlustusamet, teabehalduse osakonna juht

 • Teenustepõhise teabe liigitamine
 • Räägime lahti olulisemad mõisted teabehalduses
 • Vaatame üle peamised õigusaktid, mis reguleerivad teabehalduse valdkonda
 • Tehniliste vahendite kiire arenguga muutuvad ka inimeste ootused riigiga suhtlemisel – kuidas püsida teabe töötlemisel samas sammus?

12:00 - 13:00

Lõunapaus

13:00 - 13:55

Õpituba 1: Praktiliselt dokumendihalduselt üleminekust teabehaldusele

 • Liis Mesi

  Liis Mesi

  Sotsiaalkindlustusamet, teabehalduse osakonna juht

 • Teeme praktiliste näidete põhjal ühe teenustepõhise liigitusskeemi
 • Arutame ja leiame lahendusi tekkivatele küsimustele liigitusskeemi koostamisel

13:00 - 13:55

Õpituba 2: Info väärindamine teabehalduses

 • Kas me täna väärindame dokumenti ja teavet või mõlemat?
 • Miks ja kuidas peaksime teavet väärindama?
 • Toimetades infoühiskonnas, kas oleme liigselt dokumendikesksed kui kasutajat huvitab ju info?
 • Millised seosed on asutuses töödeldavatel dokumentidel organisatsiooni eesmärkide, teenuste, tegevuste, projektidega?
 • Missugused on Eesti parimad praktikad info väärindamisel?

13:55 - 14:00

Paus õpitubade vahetuseks

14:00 - 14:55

Õpituba 1: Andmete taaskasutamise roll ja tähtsus digiühiskonnas

 • Kristo Vaher

  Kristo Vaher

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; tehnoloogiate juht

Eesti digiriik on ehitatud tugeva andmeterikka vundamendi peale, aga viimased aastad on eksponentsiaalselt laiendanud andmete ja nende kasutamise potentsiaali. Avaandmed, suurandmed, masinõpe ja tehisintellekt on ka värskemad dimensioonid digiriigis ning andmepõhisusel on ka tähtis suund digiühiskonna arengukavas. Mis võimalused on teenuseid ehitada andmepõhiselt ilma, et kõike ise korjama peaks - ning samas mida võiks arvestada, kui ikkagi ise peab andmeid koguma?

14:00 - 14:55

Õpituba 2: Eituse eitus - dokumendid kui andmete eitus, andmed kui dokumentide eitus

Eituse eituse seadus on üks kummaline dialektilise loogika n-ö seaduspärasus. Selle taga on läbi vastuolu toimuv areng. Muidugi on see kõik üks spekulatiivne loogika, kuid selle mõtlemise toel on tehtud revolutsiooni.

Me näeme enda ümber palju võitlust dokumentide vastu ja osa sellest ei ole üldse arukas. Selle ettekande eesmärk on näidata dokumentide praktilist funktsiooni sotsiaalses toimimises, eriti osas, mis puudutab fikseeritust ja dünaamikat. Teisalt aga on muidugi nii, et dokumendid on andmed. Nad on 'lahti võetavad' andmeteks, töödeldavad andmetena, hallatavad metaandmete abil. Just siis, kui läheb haldamiseks, pole kasu eitusest ja vastandusest, otsida tuleb kokkupuutepunkte.

14:55 - 15:15

Kohvi ja konjaki paus

15:15 - 16:00

Avaliku sektori dokumendihalduse teenuse konsolideerimisest Riigi Tugiteenuste keskusesse

 • Mis on dokumendihalduse konsolideerimise pilootprojekt?
 • Miks riik seda teeb, mis tulevikus muutub?
 • Mis on tehtud? Suurimad väljakutsed?
 • Kuidas ja kuhu edasi liigume?

16:00 - 16:45

Kust tulevad IT teenused ja kuhu kaob raha?

 • Enely Prei

  Enely Prei

  Rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskus, teenuste tiimijuht; ITIL 4 Managing Professional; teabehalduse ekspert

 • Teabehaldust ei kujuta keegi ette ilma infosüsteemideta
 • Vahel võib tekkida isegi ettekujutus, et infosüsteemid teevad teabehalduse meie eest ära
 • Selleks, et infosüsteem teeks teabehalduse meie jaoks vähemalt lihtsamaks, tuleb infosüsteem õpetada seda tegema
 • Keegi peab välja mõtlema, kuidas teabehaldus peab käima, siis saab infosüsteeme programmeerida meid selles aitama
 • Teabehalduse juhil on suur roll asutuse põhitegevuse ja IT vahendamisel ning targaks tellijaks olemisel
 • Kuidas olla IT teenuste tark tellija?

16:45 - 17:00

Konverentsipäeva kokkuvõte ja lõpetamine

Enely Prei, Teabehalduse ekspert

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Konverents
Lektorite arv:
8
Sihtrühm:
Dokumendihaldurid, teabehaldurid, arhivaarid, infohaldurid, sekretärid, assistendid, juhid ning kõik teised teemast huvitatud.
Õppemeetodid:

Õppe kestvus 8 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Enne konverentsi algust tuleb esitada üks alljärgnevatest COVID-tõenditest koos isikut tõendava dokumendiga:
* EL digitaalne immuniseerimise tõend
* Digitaalne COVID-19 läbipõdemise tõend

Projektijuht:
Kätlin Susi
Toitlustus:
Jah
* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.