Lektor

Marten Kaevats

Marten Kaevats

Halduse arhitekt, Govstack.global kaasasutaja ja endine Stenbocki maja digi-innovatsiooni nõunik

Marten on hariduselt arhitekt ja linnaplaneerija, kes tegeleb igapäevaselt suurte organisatsioonide (nii avalik kui erasektor) juhtimis nõustamisega haldus arhitektuuri küsimustes. Digitaalsed tööriistad on aktiivselt muutmas, seda viisi kuidas info liigub ja organisatsiooni juhitakse. Eesti järgmise põlvkonna avaliku haldus arhitektuuri looja ja käimatõmbaja, mitmete uute tehnoloogiate, nt krattide maaletooja ja tuleviku digirriigi peamise kasutajaliidese #bürokrati ristiisa. Marteni taust on kodanikuühiskonnas olla Uue Maailma Seltsi jt kogukonna liikumiste looja ja kaasasutaja.

Advertisement banner