Lektor

Kuldar Aas

Kuldar Aas

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, andmehalduse programmijuht

Kuldar Aas on omandanud infotehnoloogia magistrikraadi Tartu Ülikoolis. Aastast 2002 on ta töötanud Rahvusarhiivis digitaalarhiivinduse erinevate tahkudega, erilise tähelepanu all on olnud digitaalarhiivide arhitektuuri ja toimimise küsimused ning asutuste nõustamine digitaalse asjaajamise, arhiveerimise ning andmehalduse teemadel. Väljaspool Rahvusarhiivi on ta osalenud mitmetes riigi koosvõime, metaandmete ühtlustamise ja andmehalduse projektides, samuti on ta viimased kümme aastat aktiivselt panustanud Euroopa Komisjoni digitaalarhiivinduse põhimõtete standardiseerimise initsitatiivi eArchiving Building Block juhtimisse. Hetkel töötab ta Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis andmehalduse programmijuhina.

Advertisement banner