Lektor

Kristi Madismäe

Kristi Madismäe

Riigi Tugiteenuste Keskus, projektijuht

Kristi Madismäe on lõpetanud Tallinna Kergetööstustehnikumi asjaajamise ja arhiivinduse eriala, kõrgkooli „I Studium“ ettevõtluse ja ärijuhtimise eriala ning pooleli on õpingud Tallinna Ülikoolis magistriõppes infoteaduste erialal. Tal on dokumendihalduse valdkonnas töötamise kogemus alates 1999. aastast. Enne Riigi Tugiteenuste Keskusesse (RTK) asumist töötas ta 16 aastat Haridus- ja Noorteametis dokumendihalduse valdkonna juhina, kus tema tööülesanneteks oli asutuse dokumendihalduse korraldamine ja arendamine, sh assistenditeenus, arhiiv ja klienditeenindus. Töötamise vältel oli asutus pidevas muutuses: riigiasutuse likvideerimine ja tegevuste üleandmine sihtasutusse, asutuse (sh arhiivi) kolimine, laienemine maakondadesse, 4 organisatsiooni ühendamine ametiks, jmt. Muudatusprotsessides oli tema ülesandeks vastutada dokumendihalduse valdkonna toimimise, korralduse ja arenduste eest, sh mitme dokumendihaldussüsteemi (DHS) juurutamine ja arendamine, alusdokumentide väljatöötamine (liigitusskeem, teabehalduskord) ning teenuse ümberkujundamine ja korraldamine, eesmärgiga muuta protsessid lihtsamaks ja efektiivsemaks. Alates 1. oktoobrist 2021 alustas ta RTK-s dokumendihalduse konsolideerimise pilootprojekti projektijuhina ning annab konverentsil ülevaate projekti sisust, eesmärkidest ja hetkeseisust.

Advertisement banner