Andmeanalüütiku arenguprogramm

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 05.04.2024 - 31.05.2024 Registreerimise lõpp: 29.05.2024 Kestvus: 77 AT Asukoht: Online-arenguprogramm Hind: 1990 € + km Ühe õppepäeva hind: 199 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 30. maini Soodushind: 1690 € + km Ühe päeva soodushind: 169 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Uus: Andmeanalüütiku arenguprogramm

* Uurige lähemalt ka Eesti Töötukassa võimalustest koolitustoetuse ja teenusest töötaja koolituskulude hüvitamisest tööandjale.

Andmete analüüsi tulemusena saadud informatsiooni ning andmetes peituvate seoste mõistmine ja tõlgendamine on efektiivsete juhtimisotsuste tegemiseks ja äritulemuste parandamiseks hädavajalik. Andmete eesmärgipärane töötlemine ning kasulikku teabe eraldamine aitab andmete potentsiaali rakendada ja nende abil teenuseid ning tooteid parendada. Üha enam vajatakse andmeanalüütikuid, kes lisaks andmete kogumisele ja töötlemisele peavad oskama neid ka mõtestada ja tulemusi esitada. Tänapäeval eeldatakse analüütikult lisaks tavapärasele Excelile teadmisi mitmesugustest erinevatest tehnoloogiatest. Kuidas mõista, mis on andmete taga ja kuidas panna andmed enda ettevõtte jaoks tööle? Kuidas kasutada andmeid maksimaalse äriväärtusega?

Andmeanalüütiku arenguprogramm on andmevaldkonnast huvitatud inimestele suunatud kaks kuud kestev täiendõpe. Programm toimub veebikeskkonnas ning teemad jagunevad 10-le õppepäevale. Täiendõppe eesmärk on anda teadmised, kuidas saada andmetest praktilist kasu ja väärtuslikku teavet ning arendada andmeanalüüsi alaseid teadmisi ning praktilisi oskusi, et andmeid veelgi tõhusamalt analüüsida ning nende alusel häid äriotsuseid teha. Osalejad õpivad koolituse käigus kasutama andmetöötluseks vajaminevaid tööriistu ning meetodeid, et kogutud andmetest ettevõtte jaoks lisaväärtust luua.

Koolituse läbinuna: 

 • tead, kuidas ettevõttes tasuvuse suurendamiseks andmete analüüsi tõhusalt kasutada
 • omandad andmetest väärtuste loomiseks vajalikke metoodikaid
 • oskad kasutada keerulisemaid analüütilisi funktsioone ning töödelda tekstilisi andmeid R-is
 • oskad läbi viia lihtsamat tekstikaevet ja meelsusanalüüsi ning valida ülesandeks sobilikke meetodeid
 • oskad luua raporteid ning andmeid oskuslikult visualiseerida ja presenteerida
 • oskad SQL andmebaasis keerukamaid päringuid optimeerida ning kasutada indekseid, trigereid ja transaktsioone
 • oskad automatiseerida ja luua visuaalseid raporteid Power BI abil
 • oskad andmeid muundada ja mudeldada Power Query ja Power Pivoti abil
 • oskad koostada lihtsamaid DAX-avaldisi
 • arendad andmekirjaoskust ja kriitilist mõtlemist
 • tead, kuidas üles ehitada ja rääkida andmetest lugu
 • tead, kuidas Tableau abil andmeid ette valmistada ja andmeallikat luua
 • oskad Tableau’ga andmeid visualiseerida nii lihtsamate kui keerukamate graafikutüüpide näol
 • tead, kuidas luua Tableau abil informatiivseid ja selgeid dashboard’e

Programmi sisukaid ja mitmekülgseid õppepäevi viivad läbi oma ala tipptegijad ja väärtusliku kogemuspagasiga praktikud: Merilin Paas-Loeza, Silver Toompalu, Mari Helen Štarkov ja Renee Kooli.

Töö toimub väikestes gruppides ja kohtade arv on piiratud!

Osalemistasu on 1990 €+km (Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse sooduspakkumistega liitujale 1690 €+km). Soovi korral on võimalik arenguprogrammi eest tasuda ka kolmes osas. Võimalus on osaleda ka üksikutel päevadel eraldi. Ühe õppepäeva hind on 199 €+km (sooduspakkumistega liitujale 169 €+km). Palun sisestage erisoov registreerumisel märkuste lahtrisse. Hinna sisse kuulub iga õppepäeva järelvaatamise võimalus veebis 14 päeva jooksul pärast toimumist info kinnistamise eesmärgil.

Täiendõppe kogumaht 77 AT, millest iseseisev töö 16 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osaleja vaheline dialoog ning praktilised harjutused. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Andmeanalüütiku arenguprogrammi tunnistuse saavad kõik, kes on läbinud kogu arenguprogrammi.

Advertisement banner

Programm

05.04.2024

1. ÕPPEPÄEV


10:00 – 15:30

SQL päringukeele meistriklass andmete analüüsimiseks I

 • Silver Toompalu

  Silver Toompalu

  OfficePoint OÜ, omanik ja koolitaja; Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Eesti Maaülikooli lektor; Täiskasvanute koolitaja (tase 7)

Teate juba SQL keele põhitõdesid ning puutute kokku olukordadega, kus põhitõdedest enam ei piisa? Kaevume kahe koolituspäeva raames sügavale SQL-i tööriistakasti, harjutamaks tehnikaid keerukamate probleemide lahendamiseks reaalse maailma analüüsistsenaariumite kontekstis.

 • Andmete täpsem analüüs SQL aknafunktsioonidega
 • Tehted tabelitega – kuidas kombineerida ja võrrelda andmekogumeid kasutades UNION, INTERSECT ja EXCEPT lauseid
 • Alampäringute, CTE-de (Common Table Expressions) ja ajutiste tabelite kasutamine keerukate mitmeastmeliste päringute käsitlemiseks
 • Seotud alampäringute olemus ja kasutamine
 • Täiustatud filtreerimine funktsioonidega EXISTS ja NOT EXISTS

NB! Koolituspäeval kasutame Microsoft SQL Server Express ja SQL Server Management Studio tarkvara (vabavaralised versioonid; töötavad Windows-platvormil). Tarkvara peab enne koolitust olema arvutisse paigaldatud (võib vajada IT-toe poolset abi).

12.04.2024

2. ÕPPEPÄEV


10:00 – 15:30

SQL päringukeele meistriklass andmete analüüsimiseks II

 • Silver Toompalu

  Silver Toompalu

  OfficePoint OÜ, omanik ja koolitaja; Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Eesti Maaülikooli lektor; Täiskasvanute koolitaja (tase 7)

 • SQL programmeerimine – protseduurid ja funktsioonid
 • Päästikute (trigerite) kasutamine, et võimaldada koodi automaatset käivitamist pärast DML-käsku või selle asemel
 • Veakontrolli funktsioonide TRY, CATCH ja THROW kasutamine
 • Transaktsioonide kasutamine, lukustuse probleemid
 • Päringute optimeerimise tehnikad, indeksite kasutamine

NB! Koolituspäeval kasutame Microsoft SQL Server Express ja SQL Server Management Studio tarkvara (vabavaralised versioonid; töötavad Windows-platvormil). Tarkvara peab enne koolitust olema arvutisse paigaldatud (võib vajada IT-toe poolset abi).

16.04.2024

3. ÕPPEPÄEV


10:00 – 15:30

R - võimas töövahend andmetega töötamisel

Eesmärk on tutvustada R-is andmete puhastamise ja töötlemise meetodeid edasijõudnud kasutajatele. Koolituspäeva läbinu teab peamisi andmete korrastamise meetodeid, oskab kasutada keerulisemaid analüütilisi funktsioone ning töödelda tekstilisi andmeid. Õppepäeva edukas läbimine eeldab varasemat kokkupuudet R-iga (dplyr ja ggplot).

 • Andmete korrastamine (tidyr)
 • Andmestike kombineerimine
 • Toimingud veergudega: ümbernimetamine, liitmine ja eraldamine
 • Üleliigsed ja puuduvad andmed
 • Andmestiku kuju muutmine
 • dplyr edasijõudnutele
 • Vektoriseeritud funktsioonid
 • Summaarsed funktsioonid
 • Tekstiliste andmete töötlemine (stringr)
 • Tekstiliste andmete puhastamine
 • Tekstiliste andmete töötlemine
 • Kokkuvõtlik praktiline ülesanne, mille käigus valmib RMarkdowni raport

19.04.2024

4. ÕPPEPÄEV


10:00 – 15:30

Andmekirjaoskuse arendamine ja kriitiline mõtlemine

 • Renee Kooli

  Renee Kooli

  Glia, analüütika juht; Estonian Business School, õppejõud

Eesmärk on tutvustada erinevaid andmekirjaoskusega seotud tasemeid ja viise, kuidas organisatsioonis paremini andmekirjaoskust tõsta.

 • Miks on tänapäeva organisatsioonides vaja andmekirjaoskust? Teooria ja arutelud
 • Erinevad andmekirjaoskuse tüübid ja tasemed
 • Pehmed oskused vs. tehnilised oskused
 • Kuidas enda ettevõtetes edendada andmekirjaoskust
 • Kuidas arendada enda mõtteviisi, et küsida õigeid küsimusi
 • Parimad praktikad ja ettevõtete näitel tähelepanekud arutelude näol

03.05.2024

5. ÕPPEPÄEV


10:00 – 15:30

Data Visualization and Storytelling - loo rääkimine andmetega

 • Renee Kooli

  Renee Kooli

  Glia, analüütika juht; Estonian Business School, õppejõud

Eesmärk on jätkata andmekirjaoskuse temaatikat ning pühendada rohkem aega teemale, kuidas andmeid visualiseerida ja presenteerida nii, et oleks loogiline jätk andmetel põhinevale loole.

 • Miks me andmeid visualiseerime?
 • Enamlevinud presenteerimisvõtted ning mis aitab meid tõele lähemale
 • Erinevad tehnilised lahendused ning programmid
 • Kuidas üles ehitada andmetest lugu
 • Praktilised näited, arutelud ning rühmatööd

10.05.2024

6. ÕPPEPÄEV


10:00 – 15:30

Tekstikaeve ja meelsusanalüüs

Eesmärk on tutvustada tekstikaeve ja meelsusanalüüsi põhilisi meetodeid R-i abil. Koolituspäeva läbinu oskab läbi viia lihtsamat tekstikaevet ja meelsusanalüüsi, valida ülesandeks sobilikke meetodeid ning oskab analüüsi tulemusi visualiseerida ja interpreteerida.

 • Tekstikaeve 
 • Sissejuhatus tekstikaevesse bag-of-words meetodil
 • n-grammid
 • Analüüsimine ja visualiseerimine
 • Tundeanalüüs I
 • Sissejuhatus tundeanalüüsi
 • Tundenalüüs leksikoni baasil (NRC, Bing, AFINN)
 • Analüüsimine ja visualiseerimine
 • Tundeanalüüs II
 • Tundeanalüüs polaarsuse baasil sentimentr paketiga
 • Analüüsimine ja visualiseerimine
 • Kokkuvõtlik praktiline ülesanne, mille käigus valmib RMarkdowni raport

17.05.2024

7. ÕPPEPÄEV


10:00 – 15:30

Andmete muundamine ja mudeldamine Power Query ja Power Pivoti abil

 • Silver Toompalu

  Silver Toompalu

  OfficePoint OÜ, omanik ja koolitaja; Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Eesti Maaülikooli lektor; Täiskasvanute koolitaja (tase 7)

Eeesmärk on tutvuda Microsoft Exceli võimsate andmemodelleerimise ja ärianalüüsi tööriistadega Power QueryPower Pivot ja DAX keel.

Kõigepealt tutvume Power Queryga, mis on tööriist andmete teisendamiseks ja laadimiseks erinevat tüüpi failidest, kaustadest, andmebaasidest, veebilehtedelt ja veel mitmetest muudest erinevatest andmeallikatest; harjutame andmete puhastamist ja muundamist Power Query päringuredaktoris ning loome Excelis täielikult automatiseeritud andmete laadimisprotseduure. Sealt liigume edasi andmete modelleerimisse, tutvume Exceli andmemudeli liidesega ning lõpuks kasutame oma Exceli andmemudeli uurimiseks ja analüüsimiseks Power Pivoti ja DAX keele vahendeid.

Erinevalt tavapärastest Exceli pivot-tabelitest võimaldab Power Pivot analüüsida miljoneid ridu mitme andmetabeli vahel (Excelis!) ja luua arvutuslikke välju, kasutades valemikeelt DAX (Data Analysis Expressions). Käsitleme DAX-i põhisüntaksit, seejärel tutvustame mõningaid sagedamini kasutatavaid funktsioone, näiteks CALCULATE , FILTER , SUMX jm.

 • Kuidas importida, teisendada ja puhastada andmeid erinevatest allikatest (Excel, csv, veeb jne)
 • Õpid tundma Power Query M-keele avaldiste ülesehitust, et suuta teha lihtsamaid parandusi
 • Kuidas kasutada oma andmete vahel seoste loomiseks Exceli andmemudelit ja Power Pivot töövahendit
 • Millal kasutada Power Queryt ning millal laadida andmeid Exceli andmemudelisse
 • Kuidas koostada lihtsamaid DAX-avaldisi

NB! Koolituspäeval kasutame Microsoft Excel tarkvara Windows-versiooni (Exceli Mac-i versioonis ei ole vastavad tööriistad veel rahuldaval tasemel saadaval). Excelist peaks soovituslikult olema kasutusel versioon Excel 365 (põhimõtteliselt sobivad ka versioonid 2019 või 2016, siiski peab arvestama, et mõnedes Exceli versioonides ei ole Power Pivot lisandmoodul saadaval).

24.05.2024

8. ÕPPEPÄEV


10:00 – 15:30

Power BI – visuaalsete raportite loomine ja automatiseerimine

 • Silver Toompalu

  Silver Toompalu

  OfficePoint OÜ, omanik ja koolitaja; Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Eesti Maaülikooli lektor; Täiskasvanute koolitaja (tase 7)

Power BI on Microsofti ärianalüüsi tööriist, mis pakub võimalust luua interaktiivseid andmete visualiseeringuid, mille abil saavad lõppkasutajad luua ise aruandeid ja armatuurlaudu. Eesmärk on anda teadmised Power BI Desktop ja Power BI võrguteenuste kontseptsioonist ja toimimisest.

 • Power BI olemus ning kasutusvõimalused
 • Kuidas ühendada Power BI erinevate andmeallikatega
 • Kuidas oma andmeid Power Query abil teisendada ja andmemudeleid luua
 • Kuidas luua DAX-i abil arvutatud veerge ja mõõdikuid
 • Kuidas Power BI abil andmeid visualiseerida
 • Kuidas avaldada aruandeid Power BI võrguteenuses

NB! Koolituspäeva ülesehitus eeldab Power Query koolituspäeva läbimist või samaväärsete eelteadmiste olemasolu.

30.05.2024

9. ÕPPEPÄEV


10:00 – 15:30

Tableau - andmete analüüsiks parim tööriist I

 • Sissejuhatus Tableau-sse
 • Andmeallika loomine
 • Esimene visualiseerimine (lihtsamad graafikute tüübid)
 • Andmete sorteerimine, filtreerimine, grupeerimine, kalkulatsioonid
 • Dashboard’i loomise põhitõed
 • Publitseerimine ja jagamine
 • Küsimused-vastused

31.05.2024

10. ÕPPEPÄEV


10:00 – 15:30

Tableau - andmete analüüsiks parim tööriist II

 • Edasijõudnud visualiseerimine (keerukamad graafikute tüübid)
 • Andmete ettevalmistamine, join’imine, blend’imine
 • Keerukamad kalkulatsioonid ja statistilised funktsioonid
 • Parameetrid ja dünaamilised vaated
 • Interaktiivsed dashboard’id
 • Küsimused-vastused

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Arenguprogramm

Lektorite arv:

4

Sihtrühm:

Koolituse sihtgrupiks on andmevaldkonnast huvitatud inimesed, kes soovivad enda teadmisi antud valdkonnast täiendada.

Õppemeetodid:

Õppekavarühm: Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs

Õppe kogumaht 77 AT, millest iseseisev töö 16 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osaleja vaheline dialoog ning praktilised harjutused. Lisaks saavad osalejad personaalselt vastused enda küsimustele. Kursus lõpeb elektroonilise kirjaliku arvestusega. Tunnistuse saavad kõik need, kes on läbinud kõik õppepäevad ja teinud programmi lõpus kirjaliku arvestuse. Programm toimub veebikeskkonnas ning koosneb 10-st põhjalikust õppepäevast.

Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 – 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Kätlin Susi

Toitlustus:

Ei

* Koolituse autoriõigus kuulub Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskusele. Programmi sisu kopeerimine keelatud. Jätame endale õiguse teha kavas muudatusi.

Konsultatsioonid

Kui teil on küsimusi ja vajate individuaalset konsultatsiooni, valige lektor ja registreeruge konsultatsioonile