Jätkusuutlikkuse (ESG) nõuded erasektoris- regulatsioonid, probleemid ning võimalused

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 24.09.2024 Registreerimise lõpp: 23.09.2024 Kestvus: 4 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 219 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 26. maini Soodushind: 159 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Online-koolitus: Jätkusuutlikkuse (ESG) nõuded erasektoris- regulatsioonid, probleemid ning võimalused

Euroopa jätkusuutliku aruandluse direktiiv (CSRD ehk Corporate Sustainability Reporting Directive) näeb hulgale ettevõtetele kohustuse raporteerida tegevusaruandes oma jätkusuutlikkuse kui ka juhtimisalaste ning sotsiaalsete mõjude kohta. Samal ajal valmivad Euroopa Liidus ka suunised raporteerimiskohustuse vabatahtlikuks täitmiseks ettevõtetele, kellele CSRD ei kohaldu. Erinevad regulatsioonid ja soovitused moodustavad paraja normide rägastiku, milles orienteerumine on keeruline. Samas tuleb neid reegleid teada ja tunda igal ettevõttel, kes on endale seadnud või seadmas ESG ambitsioone. Tasub ka meeles pidada, et esmapilgul keerulise ja tüütu kohustuse taga peituvad ka võimalused, mis ärile hoogu saavad anda. Tegevuse jätkusuutlikkuse raporteerimine võimaldab ettevõttel läbi mõelda enda tegevuse, jätkusuutlikkuse eesmärkide ja standardite seadmine annab võimaluse läbirääkimisteks koostööpartneritega ning rohelist koostööd soodustavad ka konkurentsiõiguse reeglid.

Koolitusel arutame, millest alustada oma jätkusuutlikkuse ja kliimariskide kaardistamisega, kuidas vältida rohepesu ja alusetuid roheväiteid, kuidas tagada ettevõtte jätkusuutlikkuse eesmärkide täitmist õiguslikust perspektiivist.

Koolituse läbinu omab tervikpilti jätkusuutlikkuse aruandlust puudutavatest regulatsioonidest ning saab aru kohustustest ja võimalustest, mis nendega kaasnevad. Koolituse läbinu tunneb ära võimalikud riskid ja ohukohad ning oskab õigel ajal neile tähelepanu juhtida. Koolituse läbinu teab, millised on levinumad ESG kokkulepped äritehingutes (ettevõtete ühinemised/omandamised, tarnelepingud jm) ning oskab nende vajadust hinnata.

Koolitus on suunatud ettevõtete juhatuse liikmetele ja töötajatele, kes igapäevaselt tegelevad ettevõtte äriarenduse ja strateegiate loomisega (sh arendusjuhid, osakonnajuhid, turundusjuhid, juristid, personalijuhid), ja teised, kes soovivad saada teadmisi erasektoris kehtivate ESG nõuete kohta kohta.

Koolitust viib läbi Advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat ja ESG töögrupi eestvedaja Mari Anne Rohtla.

Hinna sisse kuulub koolituse järelvaatamise võimalus 14 päeva jooksul.

Programm

24.09.2024

Jätkusuutlikkuse (ESG) nõuded erasektoris- regulatsioonid, probleemid ning võimalused


09:30 – 13:00

 • Mari Anne Rohtla

  Mari Anne Rohtla

  Advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat, ESG töögrupi eestvedaja

 • Kellele on jätkusuutlikkuse aruandlus kohustuslik?
 • Kuidas kavandada jätkusuutlikkuse aruandlust ja hinnata ettevõtte tegevuse tõhusust?
 • Millest lähtuda ESG tegevuspõhimõtete ja tavade väljatöötamisel?
 • Kuidas vältida rohepesu vabatahtliku jätkusuutlikkuse aruandluse korral?
 • Kuidas sõnastada ESG kokkuleppeid lepingutes koostööpartneritega ja neid jõustada?
 • Kuidas tagada jätkusuutlikkuse kohustuste rikkumiste vältimine?
 • Kuidas maandada võimalike kohtuvaidluste riske jätkusuutlikkusnõuete rikkumisel?

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Ettevõtete juhatuse liikmed ja töötajad, kes igapäevaselt tegelevad ettevõtte äriarenduse ja strateegiate loomisega (sh arendusjuhid, osakonnajuhid, turundusjuhid, juristid, personalijuhid), ja teised, kes soovivad saada teadmisi erasektoris kehtivate ESG nõuete kohta kohta.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 – 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Eveli Reitelmann

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi