Piiriülese tööõiguse olulised nüansid

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 16.10.2024 Registreerimise lõpp: 15.10.2024 Kestvus: 3 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 219 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 26. maini Soodushind: 149 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Online-koolitus: Piiriülese tööõiguse olulised nüansid

Tööturg muutub järjest paindlikumaks, tööjõu liikumine ühest riigist teise kasvab. Käesolev koolitus keskendub tööõiguslikele probleemidele, mis tekivad siis, kui töötaja on välismaalane või töötab välismaal Eesti tööandja heaks.

Koolituse eesmärk on selgitada, mida tööõiguslikust vaatevinklist silmas pidada teise riigi kodaniku tööle võtmisel, töötingimuste tagamisel ning töölepingu ülesütlemisel. Samuti antakse soovitusi juhuks kui töötaja on suundumas välismaale tööle.

Koolituse läbinu teab, milliste tööõiguslike nüanssidega arvestada Euroopa Liidu ja ka kolmandate riikide kodanike töötamisel Eestis. Mida on mõistlik tööandjal teada, kui töötaja töötab välisriigis.

Koolituse viib läbi Elina Soomets, M.I.K.S. konsultatsioonid OÜ partner, jurist; Tartu Ülikooli lektor.

Hinna sisse kuulub koolituse järelvaatamise võimalus 14 päeva jooksul.

Programm

16.10.2024


09:20 – 09:30

Veebikeskkonda kogunemine

09:30 – 11:30

Piiriülese tööõiguse olulised nüansid

 • Elina Soomets

  Elina Soomets

  M.I.K.S. konsultatsioonid OÜ partner, jurist; Tartu Ülikooli lektor

 • Mida silmas pidada töölepingu sõlmimisel Euroopa Liidu ning kolmandate riikide kodanikega töötamisel Eestis? 
 • Kus on võimalik leida teavet viibimisõiguse (nt elamisload), maksukohustuste ja sotsiaalkindlustuskaitse kohta?
 • Töötajate registreerimise kohustus Maksu- ja Tolliametis ning Tööinspektsioonis
 • Töötajate võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamine töösuhte kestel, diskrimineerimisjuhtumid
 • Mis olukordades võib töösuhtes kehtida teise riigi õigus, kuigi tööandja asub Eestis? Teise riigi õiguse kohaldamise nüansid
 • Mida pidada silmas töösuhte kestel ja töölepingu ülesütlemisel? Näiteid teiste riikide võimalikest tööõiguslikest kokkupuudetest
 • Töötervishoiu- ja tööohutuse nõuete täitmine
 • Töötaja töötamine Eesti tööandja heaks välisriigis ja välisriiki lähetamise tingimused
 • Töötaja teavitamine kui töötaja töötab kauem kui ühe kuu riigis, mille õigust ei kohaldata tema töölepingule
 • Mida silmas pidada kui:
  – töötaja täidab tööülesandeid välisriigis kaugtööna
  – tegemist on lähetatud töötajaga
  – tööülesandeid täidetakse renditööna
  – tekib töövaidlus

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Personalijuhid, värbamisspetsialistid, töövahendusbürood, juristid, juhid.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 3 AT. Interaktiivne loeng ning osalejate kaasamine aruteludesse, juhtumite analüüs. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele.
Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kuni 30 kalendripäeva enne sündmuse toimumist (100% Tasu tagastatakse Kliendile) ning osaline taganemine kuni 20 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Veronika Nuutmann

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.