Kuidas valmistuda Tööinspektsiooni kontrolliks?

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 24.05.2024 Registreerimise lõpp: 23.05.2024 Kestvus: 6 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 249 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 25. maini Soodushind: 179 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Online-koolitus: Kuidas valmistuda Tööinspektsiooni kontrolliks?

Tööinspektsioon on avalikustanud nimekirja tööandjatest, keda kavatsetakse sellel aastal kontrollida. Nii suunatakse tööandjaid veelgi rohkem tööohutusele ja töötervishoiule mõtlema. Võib ka juhtuda, et ettevõte ei ole eespool viidatud valimis, kuid tööinspektor siiski teostab kontrolli, sest ettevõttes diagnoositi kutsehaigestumine, juhtus tööõnnetus või laekus vihje või kaebus. Mõistlik on teha erinevaid ettevalmistusi, et oma töökorraldus ja dokumentatsioon süstemaatiliselt üle vaadata. Töökeskkonda puudutavaid nõudeid on palju ja nendes orienteerumisel on hea, kui on olemas „legend“ ehk töökeskkonna ABC juhised töösuhete ja töökeskkonna juhtimissüsteemi ülesehituseks ja korrastamiseks.

Koolituse eesmärk on käsitleda töösuhete, tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas kehtivaid peamisi nõudeid ja anda praktilisi soovitusi töö süstemaatilisel korraldamisel.

Koolitus on suunatud väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele, kes soovivad luua või ajakohastada töösuhete ja töökeskkonnaga seonduvat töökorraldust ja dokumente.

Koolituse viivad läbi M.I.K.S. konsultatsioonid OÜ partner, jurist ja Tartu Ülikooli lektor Elina Soomets ning töötervishoiu ja tööohutuse ekspert Laura Arland.

Hinna sisse kuulub koolituse järelvaatamise võimalus 14 päeva jooksul.

Advertisement banner

Programm

24.05.2024

Praktiline õppepäev: Kuidas valmistuda Tööinspektsiooni kontrolliks?


09:30 – 11:00

 • Elina Soomets

  Elina Soomets

  M.I.K.S. konsultatsioonid OÜ partner, jurist; Tartu Ülikooli lektor

 • Kontrollide liigid (tööohutus, töötervishoid, töösuhted) ja läbiviimise viisid
 • Tööinspektsioon kui partner
 • Tööinspektsiooni pädevus järelevalve teostamisel ehk mida on tööinspektoril õigus teha
 • Töötajate kaasamine ohutu ja hästi toimiva töökeskkonna loomisel
 • Tööõigus on seotud hea töökeskkonnaga- töölepingud ja töökorralduse reeglid, soovitused dokumentide ajakohastamisel
 • Tööalase kiusamise ja töövägivalla osas on aina suurem teadlikkus ühiskonnas. Psühhosotsiaalsed ohutegurid kui töökeskkonna osa
 • Renditöötajad on ka töötajad?
 • Tööelu infosüsteem ja selle iseteeninduskeskkond (TEIS) –tööriist tööandja jaoks. Mida see tähendab praktikas?

11:15 – 12:45

 • Laura Arland

  Laura Arland

  Tööohutuse insener, riskianalüütik, tööõnnetuste uurija, ergonoom (7.tase), Töökaitse OÜ koolitaja

 • Töökeskkonna ohutuse ABC- mille peale pööratakse tähelepanu töökeskkonna kontrolli käigus?
 • Kes ja mille eest vastutab ettevõttes?
 • Töökeskkonnaspetsialist  – kas nimi ainult paberil või tegelikult pädev ja tegutsev?
 • Töökeskkonnavoliniku, -nõukogu liikmete ja esmaabiandjate rollid, pädevus ja kohustused
 • Esmaabi korraldust ettevõttes- miks seda ei tasu alahinnata?
 • Kuidas on töötajad tööohutusalaselt juhendatud? Soovitused väljaõppe korraldamisele
 • Kasutatavad töövahendid ja tehtavate tööde ohutusjuhendid- praktilised soovitused, millele tuleks tähelepanu pöörata
 • Isikukaitsevahendite olemasolust ei piisa- kas peetakse ka arvestust väljastamise, kasutamise, hoiustamise ja märgistamise kohta?
 • Töökeskkonna riskianalüüs- peamised ohutegurid tööandja tegevusvaldkonda silmas pidades
 • Kirjalik tegevuskava terviseriskide vähendamiseks- kas jälle uus paber?
 • Töökeskkonnaalast infot on palju – kust on võimalik leida asjakohast?

13:15 – 14:45

 • Elina Soomets

  Elina Soomets

  M.I.K.S. konsultatsioonid OÜ partner, jurist; Tartu Ülikooli lektor

 • Laura Arland

  Laura Arland

  Tööohutuse insener, riskianalüütik, tööõnnetuste uurija, ergonoom (7.tase), Töökaitse OÜ koolitaja

 • Sisekontroll – kas tööinspektor kontrollib seda? Oluline juhtimise tööriist
 • Kontrollnimekiri ehk Check-list töökeskkonna, ohumärgistuse ja töövahendite kontrollimiseks
 • Töötervishoiu arst on koostööpartner ning ei teosta üksnes tervisekontrolle
 • Töötajate tervisekontroll- millele tähelepanu pöörata?
 • Tööinspektsiooni erakorraline kontroll- uurimine tööõnnetuste, kutsehaiguste ja kaebuste korral
 • Milles seisneb uurimine ja milliseid tõendeid koguda?
 • Soovitused suhtluses töötajatega, koostööpartneritega, järelevalve organiga ohutu ja tervisliku töökeskkonna vaates
 • Soovitused töökeskkonna juhtimissüsteemi ülesehituseks

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Väike- ja keskmise suurusega ettevõtted, kes soovivad luua või ajakohastada töösuhete ja töökeskkonnaga seonduvat töökorraldust ja dokumente.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 6 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 – 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Eveli Reitelmann

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi