Lektor

Hanna Pahk

Hanna Pahk

Advokaadibüroo Sorainen AS, vandeadvokaat

Vandeadvokaat Hanna Pahk on Soraineni tööõiguse valdkonna regionaalne juht. Hanna nõustab kliente töö- ja ühinguõiguse küsimustes, osaledes samas ka enamikes äriõiguse ning ühinemiste ja ülevõtmiste töörühma suuremahulistes kaasustes. Ta nõustab kliente tööõigusega seotud küsimustes ja äriühingute igapäevase juhtimisega, äriühingu ja juhtkonna vahel sõlmitavate lepingute ning äriühingu asutamise ja likvideerimisega seotud teemades. Ta on kogenud nõustaja ka piiriülestes tehingutes, tippjuhtide lähetamise küsimustes Eestisse ja välismaale, erikokkulepetes võtmetöötajatega, ettevõtete üleminekuga seotud küsimustes, töötajate käitumiskoodeksite ühtlustamises ülemaailmselt, töövaidlustes ja töökeskkonnaga seotud küsimustes jne.

Advertisement banner