Lektor

Aino Kuntsel

Aino Kuntsel

AASK Consult OÜ koolitaja/coach; Multilingua Keelekeskuse koostööpartner

AASK Consult OÜ koolitaja/coach. Multilingua Keelekeskuse koostööpartner. Lõpetanud Tartu Ülikooli inglise filoloogia, läbinud Tallinna Ülikooli juures 3-aastase supervisiooni, coachingu ja organisatsiooni muutuste juhtimise täiendõppekursuse. Koolitanud riigiametnikke ministeeriumides, Riigikogus, Eesti Euroopa Liidu eesistumiseks valmistumisel, aga ka äriinimesi, organisatsioonide rahvusvahelises suhtluses väljendama ennast inglise keeles nii kirjalikult kui suuliselt selgelt ja täpselt, kuid kultuurinüanssidega arvestades.

Advertisement banner