Lektor

Aivar Rant

Aivar Rant

volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener (tase 8), TalTech külalisõppejõud

Aivar Rant on lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi ehitusinsenerina soojus- ja gaasivarustuse ning ventilatsiooni erialal, volitatud KVJ-insener. Tal on pikaajaline töökogemus nii soojusvarustussüsteemide ehituse kui ka ekspluatatsiooni alal. Töötanud nii kütte-, jahutus-, gaasi- ja soojusvarustuse ning ventilatsioonisüsteemide projekteerijana, tehnilise konsultandina rahvusvahelises firmas kui ka konsultant-projekteerijana kliimasüsteemide projekteerimise ja energiatõhususe valdkonnas. Hetkel põhitegevus seotud KVJ-süsteemide ehituse järelvalvajana. Alates 2005. aastast loeb Aivar Tallinna Tehnikaülikooli tudengitele kursusi „Küte ja ventilatsioon“ ja „Küte“.

Advertisement banner