Lektor

Alo Karu

Alo Karu

ehitusekspert hoone piirdetarindite alal

Alo Karu on ehitusekspert hoone piirdetarindite alal (katused, fassaadid ja vee isoleerimine). Ta on 27 aastase staažiga eriala spetsialist, kes on viimased 3 aastat tegelenud põhjalikumalt pindpaigaldiste ja päikesepaneelide (PV) paigutuslahendustega lamekatustele.