Arenguprogramm: Päikesepaneelid (PV) ja pindpaigaldised lamekatusetarinditele (7,2 TP)

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 18.01.2024 - 25.01.2024 Registreerimise lõpp: 24.01.2024 Kestvus: 9 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 438 € + km Ühe õppepäeva hind: 219 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 28. jaanuarini Soodushind: 318 € + km Ühe päeva soodushind: 159 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Arenguprogramm: Päikesepaneelid (PV) ja pindpaigaldised lamekatusetarinditele (7,2 TP)

Koolitus annab 7,2 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Päikesepaneelide ja pindpaigaldistega seotud vead ja sellest tingitud kahjustused ei ilmne üldjuhul kohe ega ka esimestel ekspluatatsiooniaastatel. Tihtilugu tulevad need ilmsiks aastaid hiljem suurte tormide ja lumekoormuste tulemusel. Paraku ei osata probleeme, ohte ja enneaegset katuse vananemist ette näha ja tõsiseid puudusi nii pindpaigaldistega koormatud katuste projekteerimisel kui ka päikesepaneelide paigaldamisel esineb endiselt massiliselt.

2- päevase arenguprogrammi eesmärk on anda põhjalikud teadmised lamekatuse kasutusvõimalustest, koormatud katuse lahendustest, võimalikest tehnilistest lahendustest päikesepaneelide paigalduseks lamekatusetarindile ja peamistest vigadest nende kavandamisel, projekteerimisel ja paigaldamisel.

Arenguprogrammi läbinu teab põhjalikult allolevatest teemadest:

 • Päikesepaneelide paigaldusest lamekatustele- võimalused ja lahendused ning vead nende kavandamisel, projekteerimisel ja  paigaldamisel
 • Millega tuleks arvestada päikesepaneelide paigaldusel lamekatusetarindile?
 • Päikesepaneelide paigaldusmeetodid ja tehnilised lahendused
 • Ohualad, turvavartustus, kukkumiskaitse ja piirded PV koormatud katustel

Arenguprogrammi viib läbi oma ala tipptegija ja väärtusliku kogemuspagasiga praktik Alo Karu.

Oodatud on arhitektid, arendajad, kinnisvara omanikud, projekteerijad, ehitusinsenerid, ehituse projekti- ja objektijuhid, ehitusettevõtete juhid, päikesepaneelide ja pindpaigaldiste müüjad ning paigaldajad ja kõik teised teemast huvitatud.

Õppe kogumaht 9 AT. Tunnistuse saavad kõik, kes on läbinud kogu arenguprogrammi.

Osalemistasu on 438 €+km (Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse sooduspakkumistega liitujale on 318 €+km). Võimalus on osaleda ka üksikutel päevadel eraldi, lisades registreerumisel märkuste lahtrisse info, mis päeva(de)l soovite osaleda. Ühe õppepäeva hind on 219 €+km (sooduspakkumistega liitujale 159 €+km). Palun sisestage erisoov registreerumisel märkuste lahtrisse.

Töö toimub väikestes gruppides ja kohtade arv on piiratud!

Hinna sisse kuulub koolituse järelvaatamise võimalus 14 päeva jooksul.

Advertisement banner

Programm

18.01.2024

1. ÕPPEPÄEV


10:00 – 12:00

Ülevaade päikesepaneelide paigaldusest lamekatustele Eestis- võimalused ja lahendused ning vead nende kavandamisel, projekteerimisel ja paigaldamisel

 • Alo Karu

  Alo Karu

  ehitusekspert hoone piirdetarindite alal

 • “Multifunktsionaalsed katused” ehk katuste kasutusviisid- ülevaade katusepinna kasutusvõimalustest ja trendidest
 • Ülevaade ja näited Eesti lamekatustest ja nendele PV paigaldamise võimalustest
 • Ränkadest vigadest, mis tehakse Eestis PV katuse pinnale paigaldamisel
 • Konstruktiivse osa audit raskete pindpaigaldiste paigaldamisel
 • Katuse inspekteerimine ja kestvuse jääkressursi hindamine enne PV paigaldust
 • Missugustele katustele on võimalik paigaldada PV ja millistele tuleb need  paigaldada pollaritele?
 • Missugused katused ei ole ette nähtud PV koormamiseks?
 • Koormatud lamekatused
 • Pindpaigaldised lamekatuse tarinditel
 • Kuidas projekteerida ja kavandada koormatud katuseid?

12:30 – 14:00

Mida tuleks arvestada päikesepaneelide paigaldusel lamekatusetarindile?

 • Tavapärased hoolduskoormusele ette nähtud katused Soomes ja Saksamaal
 • Pindpaigaldistega katused Soomes , Saksamaal ja  Hollandis
 • Millega tuleks arvestada päikesepaneelide paigaldusel lamekatusetarindile?
 • PV staatiliste ja dünaamiliste koormuste mõjud lamekatuse kihtidele ja kinnitusele
 • Tuulekoormused ja nende pikaajalised mõjud PV lamekatustele
 • PV mõjud hüdroisolatsioonile
 • PV mõjud lamekatuse tarindi soojustusele – vajalikud soojustusmaterjalide survetugevused.
 • PV mõjud katuse aurutõkkekihile
 • PV termodeformatsioonid, nihked, hõõrdumised ja nende mõjud katusele
 • Olemasolevate katuste sobivus/mittesobivus pindpaigaldistele
 • Vajalik katuse kestvus PV paneelide süsteemide paigaldamiseks ja kuidas seda saavutada
 • Suure survetugevusega soojustusmaterjalide kasutamine PV koormatud katustel
 • Suure survetugevusega mineraalvillade ja EPS kasutamine
 • PIR, XPS ja vahtklaasist soojustusmaterjalid PV koormatud katustel

25.01.2024

2. ÕPPEPÄEV


10:00 – 11:45

Päikesepaneelide paigaldusmeetodid ja tehnilised lahendused

 • Alo Karu

  Alo Karu

  ehitusekspert hoone piirdetarindite alal

 • PV paigaldus betoonalustarindiga lamekatusele
 • PV paigaldus kandva trapetsprofiilplekiga katustele
 • PV paigaldus puitkonstruktsioonidega katustele
 • Vajalikud kaitsekihid
 • PV -ga seotud sõlmlahendused ja läbiviigud lamekatusetarindist
 • Kaablite ja juhtmete paigaldus katuse pinnale PV lahendustes
 • PV liigeldavatel ja haljaskatustel
 • Haljaskatusele PV paneelide paigaldamise võimalused ja tehnilised lahendused

12:15 – 14:00

Ohualad, turvavartustus, kukkumiskaitse ja piirded PV koormatud katustel

 • Turvavarustuse vajadus PV katustele
 • Rängad vead Eestis turvavarustuse projekteerimisel ja ehitamisel
 • Rängad vead Eestis PV planeerimisel lamekatustele ja ohualadega ja turvalisusega mittearvestamine
 • Turvavarustus kui tootjakeskne süsteemne lahendus
 • Ohutsoonide määramine katusel enne PV kavandamist
 • Mõnda turvasüsteemidest
 • Turvavartustus
 • Kukkumiskaitse
 • Katuse piirded ja nende kasutamine PV koormatud katustel

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Arenguprogramm

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Koolitusele on oodatud arhitektid, arendajad, kinnisvara omanikud, projekteerijad, ehitusinsenerid, ehituse projekti- ja objektijuhid, ehitusettevõtete juhid, päikesepaneelide ja pindpaigaldiste müüjad ning paigaldajad ja kõik teised teemast huvitatud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 9 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osalejate vaheline dialoog. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Arenguprogrammi tunnistuse saavad kõik, kes on läbinud terve õppekava. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 – 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Eveli Reitelmann

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi