Eesti Teabehalduse Konverents 2024: Andmete ja AI sünergia teabehalduses

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 14.03.2024 Registreerimise lõpp: 12.03.2024 Kestvus: 6,5 AT Asukoht: Nordic Hotel Forum (Viru väljak 3, Tallinn) Hind: 279 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 13. märtsini Soodushind: 199 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Teabehalduse Konverents 2024: Andmete ja AI sünergia teabehalduses

Tänapäeval on andmed muutunud meie igapäevaelus ja ärivaldkonnas kuldvaraks, mille õige kasutamine määrab tihti ettevõtte edu. Tehisintellekti (AI) kiire areng on sellele ainult hoogu juurde lisanud, tuues kaasa uusi võimalusi andmete tõhusamaks haldamiseks.

Juba neljateistkümnendat korda järjest toimuval konverentsil arutame, kuidas andmeid efektiivsemalt kasutada ning milline on andmete valdkonna hetkeseis ja tulevik. Uurime, kuidas AI saab teabehalduse valdkonnas olla väärtuslik abiline ning mida peame tänapäeva digitaalses maailmas silmas pidama. Muuhulgas räägime, kuidas tõhusalt ja õiguspäraselt hallata juurdepääsupiiranguid ning kuidas info ja andmed võivad olla otsustustoe vahendiks. Lõpetuseks sukeldume teabehalduse rolli teenusepõhises juhtimises, uurides, kuidas loodav teave on teenusepõhiselt korraldatud ja kuidas see aitab osapooltel jõuda kiiresti vajaliku teabeni.

Konverentsipäeva juhib ning meeleoluka kontserdiga esineb armastatud laulja ja kirjanik Margus Vaher.

Osalejate vahel loositakse kohapeal välja põnevaid kingitusi meie koostööpartnerite poolt.

Taaskord toimub konverentsi raames aasta teabehalduri valimine. Konkursi eesmärk on väärtustada teabehalduri tööd. Aasta Teabehaldur 2024“ kuulutatakse välja konverentsi toimumise päeval, 14. märtsil Nordic Hotel Forum konverentsikeskuses.
Konkursi info leiad SIIT. 

Advertisement banner

Programm

14.03.2024


09:15 – 10:00

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega

09:30 – 10:00

Meeleolukas hommikukontsert

10:00 – 10:05

Konverentsipäeva avamine

10:05 – 10:30

Milline on andmete valdkonna hetkeseis ja tulevik?

 • Regiina Sepp

  Regiina Sepp

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; Digiriigi arengu osakonna andmete taaskasutuse programmijuht

 • Andmete valdkonna pikaaegsed eesmärgid
 • Lähiaastate olulisemad tegevused tehisintellekti ja andmete osas, kuidas liigume riigis krativäeliseks
 • Andmemajanduse potentsiaal riigis
 • Inimese roll andmestuvas maailmas

10:30 – 11:00

Andmehalduse määrus, andmemäärus ja tehisintellekti määrus – miks, kellele ja millal?

11:00 – 11:30

Kuidas ChatGPT-d teabehalduse valdkonnas oma kasuks tööle panna?

 • Priit Ilomets

  Priit Ilomets

  Coach ehk kasvusaatja, AI-koolitaja, ja AS Metrosert vesinikutehnoloogia valdkonna juht

 • ChatGPT kasutamise põhitõed, võlud ja ohud
 • Personaalne kasutus, erialane kasutus vs organisatsiooni tasemel kasutamine
 • ChatGPT-l põhinevad tööriistad
 • ChatGPT-l põhinev klienditeenindusrobot
 • ChatGPT tulevik

11:30 – 12:00

Kuidas tänapäeva digitaalses AI maailmas tagada andmekaitse ja info turvalisus?

 • Mida nõuab andmekaitse määrus (GDPR) tehisintellekti (AI) kasutamisel?
 • Kas ja kuidas võib isikuandmeid tehisintellektis kasutada?
 • Isikuandmete edastamine tehisintellekti programmi – kas ja millist lepingut on vaja?
 • Kas ja millise riskianalüüsi peaks läbi viima ning dokumenteerima?
 • Mida nõuab küberturvalisuse seadus?

12:00 – 13:00

Lõunapaus

13:00 – 13:30

Dokumentide ning andmete kustutamine ja hävitamine. Praktilised näited ja kogemused

 • Mariko Männa

  Mariko Männa

  Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Digiteenuste osakonna teabehalduse nõunik

 • Dokumentide hävitamine dokumendihaldussüsteemis
 • Andmekogudes arhiveerimine ja hävitamine – arenduse tellimisest kuni hävitamiseni TTJA põhiinfosüsteemi näitel
 • Dokumentide ja andmete hävitamine ning nende erisused
 • Kas ja millal tuleb Rahvusarhiiv mängu?
 • Digiprügi koristamine

13:30 – 14:05

Kuidas tõhusalt ja õiguspäraselt hallata juurdepääsupiiranguid?

 • Elve Adamson

  Elve Adamson

  Andmekaitse Inspektsioon, jurist ning andmekaitse inspektsiooni ekspert avaliku teabe suunal

 • Millest lähtuda ja kuidas hinnata teabele juurdepääsupiirangu kehtestamise vajadust?
 • Kas ja mis ulatuses kohalduvad piirangud erasektorile?
 • Piirangute tähtajad ehk kui kauaks saab piirangu kehtestada
 • Mida teha kui on vaja piirangut enne tähtaja lõppu kehtetuks tunnistada või pikendada ja kas selleks on lihtsaid võimalusi?
 • Kitsaskohad avaliku teabe seaduses ehk kas avaliku teabe seadus toetab digitaalset asjaajamist

14:05 – 14:35

Info ja andmed kui otsustustugi

Andmepõhine otsustamine on paljude asutuste juhtide laual, see kõnetab ka poliitilisi juhte. Andmetest loodetakse seda, millest me dokumendihalduses kõnelesime kümne aasta eest kui kiiresti leitavast infost ning millest infoteadus on rääkinud aastakümneid. Mis on andmepõhisuses uut ja mis on hästiunustatud vana.

Ettekanne puudutab andmete vaatenurga alt küsimust, mis on olnud dokumendihalduses oluline: mis teeb info autentseks ja usaldusväärseks.

Teiseks puudutab ettekanne teemat, millega paljud asutused, sh Statistikaamet on kokku puutunud ning mis kannab koondnimetust juhtimislaud. Kas teha infopakkumine või keskenduda otsingule ja leitavusele?

14:35 – 14:45

Aasta teabehaldur 2024 väljakuulutamine

 • Janne Kerdo

  Janne Kerdo

  Dokumendihaldurite Ühing, juhatuse liige

14:45 – 15:25

Kohvi ja konjaki paus

15:25 – 15:50

Teabehalduse roll teenusepõhises juhtimises

 • Enely Prei

  Enely Prei

  Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus, statistikateenuste osakonna juhataja; ITIL 4 Managing Professional; teabehalduse ekspert

Üks näide sellest, kuidas loodav teave on teenusepõhiselt korraldatud ja kuidas see aitab osapooltel jõuda kiiresti vajaliku teabeni. Kasutame näitena RmITi poolt Statistikaametile pakutavaid teenuseid ja selle kohta hallatavat teavet.

15:50 – 16:15

Rihakese kasutamiskogemusest

Andmekataloog RIHAKE on organisatsiooni töövahend andmete kirjeldamiseks ning andmevaradest ülevaate saamiseks. Ettekandes arutleme RIHAKEse kasutajate näitel, kas üks töövahend saab olla nii võimekas, et liigutada mägesid. Täpsemalt, kas ja kuhu suunas peaksid mäed liikuma hakkama?

16:15 – 16:30

Konverentsipäeva kokkuvõte ja lõpetamine

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Konverents

Lektorite arv:

10

Sihtrühm:

Avaliku- ja erasektori dokumendihaldurid, teabehaldurid, arhivaarid, infohaldurid, andmehaldurid, sekretärid, assistendid, juhid ning andmehalduse valdkonnas töötavad spetsialistid. Lisaks kõik teised teemast huvitatud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 6,5 AT. Interaktiivne loeng, auditooriumi kaasatus ning juhtumite analüüs. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 – 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Kätlin Susi

Toitlustus:

Jah

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.

Konsultatsioonid

Kui teil on küsimusi ja vajate individuaalset konsultatsiooni, valige lektor ja registreeruge konsultatsioonile