Lektor

Mariko Männa

Mariko Männa

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Digiteenuste osakonna teabehalduse nõunik

Olen töötanud avalikus sektoris 1998.aastast, kõigepealt Sideametis, siis Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumis, siis dokumendihalduse konsolideerimise raames 2017.aastal superministeeriumi hoones tõsteti meid Rahandusministeeriumi alla ning viimased 4 aastat olen töötanud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametis. Mul on kutsekõrgharidus juhiabi erialal. Diplomitöö tegin 2002.aastal paberkandjal asjaajamise üleminekust digitaalsele asjaajamisele. Alustasin Sideametis tehnilise sekretärina (andmete sisestajana), hiljem kantselei juhatajana. Olen oma tööelus kokku puutunud mitme dokumendihaldussüsteemi juurutamise ja kasutajate koolitamisega. Praeguses ametis tegelen lisaks dokumendihaldusele ka andmehaldusega ning olen andmekaitsespetsialist.