Teabehalduse spetsialisti arenguprogramm

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 17.01.2024 - 20.03.2024 Registreerimise lõpp: 18.03.2024 Kestvus: 65 AT Asukoht: Online-arenguprogramm Hind: 1971 € + km Ühe õppepäeva hind: 219 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 19. märtsini Soodushind: 1521 € + km Ühe päeva soodushind: 169 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Teabehalduse spetsialisti arenguprogramm

* Uurige lähemalt ka Eesti Töötukassa võimalustest koolitustoetuse ja teenusest töötaja koolituskulude hüvitamisest tööandjale. Arenguprogrammide eest on võimalik tasuda Liisi järelmaksuga.

Kuidas andmetel põhinev teabehaldus efektiivselt tööle panna ning info uude ringlusesse suunata? Kaasaegseid teadmisi ja vahendeid kasutades tõstab strateegiline teabehalduse korraldus teenuste kvaliteeti, parandab olulisel määral sisekommunikatsiooni, vähendab kulusid ja bürokraatiat, muutes seeläbi igapäevased tööprotsessid sujuvamaks.

Käesolev programm on teabehalduritele suunatud kaks kuud kestev täiendõpe ning selle eesmärk on anda kaasaegsele teabehaldurile vajalikud oskused, mille abil viia organisatsioon dokumendihalduselt üle teabehaldusele. Programm toimub veebikeskkonnas ning teemad jagunevad 9-le õppepäevale. Iga õppepäev on järelkuulatav 14 päeva jooksul peale selle toimumist endale sobival ajal. Võimalus on osaleda ka üksikutel päevadel eraldi, lisades registreerumisel märkuste lahtrisse, millistel õppepäevadel soovite osaleda.

Eelmisel arenguprogrammil osalenute tagasiside:

 • “Peale programmi läbimist kinnitan, et kõik osalejad näevad oma tööd ja võimalusi täiesti uues valguses, miski pole enam endine. Heas mõttes.” – Monika Ojakivi, Eesti Maaülikool
 • “Pean koolitusprogrammi igati asjakohaseks ning kasulikuks! Sain vajalikke teadmisi ja oskusi muutuse eestvedamiseks oma organisatsioonis.“– Lota Ly Peterson, Coop Pank AS

Arenguprogrammi läbinuna: 

 • Tead, kuidas teostada üleminek dokumendihalduselt teabehaldusele
 • Oskad kirjeldada organisatsioonis kasutatava teabe elukäiku
 • Omad ülevaadet andmehaldusest ja sellega seotud töö suundadest ning oskad luua andmemudeleid ja andmekirjeldusi
 • Tead, millised on asjakohased regulatsioonid organisatsioonisiseselt andmehalduse korraldamiseks ning oskad märgata peamisi andmekvaliteedi probleeme
 • Oskad hinnata andmehalduse küpsust organisatsioonis ja leida võimalusi selle arendamiseks
 • Tead, millele tuleb erilist tähelepanu pöörata andmekaitses teabehaldusele üleminekul
 • Tead, kas ja mil määral erineb teabe digiarhiveerimine dokumendi digiarhiveerimisest
 • Mõistad, millised riskid tekivad infoturbes teabehaldusele üleminekul
 • Tead, mis on juhtimisinfo ja kuidas see erineb andmetest ja muust infost
 • Oskad koguda sisendit erinevate tarbijate juhtimisinfo vajaduste kohta ning korraldada teabe väärindamise selliselt, et see annab sisendi juhtimisinfo loomiseks

Programmi sisukatel õppepäevadel jagavad oma teadmisi väärtusliku kogemuspagasiga praktikud: Enely Prei, Koit Saarevet, Klaid Mägi ja  Anu Baum.

Töö toimub väikestes gruppides ja kohtade arv on piiratud!

Aktiivõppe kogumaht 65 AT, millest iseseisev töö 14 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osaleja vaheline dialoog ning praktilised harjutused. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Kursus lõpeb elektroonilise kirjaliku arvestusega. Teabehalduri arenguprogrammi tunnistuse saavad kõik, kes on läbinud terve arenguprogrammi.

Osalemistasu on 1 971 €+km (Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse sooduspakkumistega liitujale 1521 €+km). Võimalus on osaleda ka üksikutel päevadel eraldi. Ühe õppepäeva hind on 219 €+km (sooduspakkumistega liitujale 169 €+km). Soovi korral on võimalik arenguprogrammi eest tasuda ka kolmes osas. Palun sisestage erisoov registreerumisel märkuste lahtrisse. Hinna sisse kuulub iga õppepäeva veebis järelvaatamise võimalus 14 päeva jooksul pärast toimumist, seda info kinnistamise eesmärgil.

Advertisement banner

Programm

17.01.2024

1. ÕPPEPÄEV


10:00 – 13:30

Dokumendihalduselt teabehaldusele üleminek - mis on dokumendihalduse roll tulevikus?

 • Mariko Männa

  Mariko Männa

  Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Digiteenuste osakonna teabehalduse nõunik

Dokumendihalduse maailm on viimastel aastatel avardunud ning enam ei keskenduta ainult dokumentidele dokumendihaldussüsteemis, vaid juba ka andmetele kõikides asutuse infosüsteemides. Kuidas neid hallata, kirjeldada, avalikustada? Milline on andmete kvaliteet?

Koolituspäeva eesmärk on anda osalejatele üldine arusaam teabehaldusest ning tuua näiteid erinevatest võimalustest.

 • Kuidas viia ennast dokumendihalduselt teabehalduse lainele?
 • Dokumendihalduse kord vs teabehalduse kord
 • Liigitusskeem teabehalduse vaatenurgast
 • Kratid – jah või ei?

24.01.2024

2. ÕPPEPÄEV


10:00 – 15:15

Organisatsiooni äriarhitektuur ehk kuidas leida üles, mille kohta on vaja infot hallata?

 • Enely Prei

  Enely Prei

  Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus, statistikateenuste osakonna juhataja; ITIL 4 Managing Professional; teabehalduse ekspert

Eesmärk on anda teadmised äriarhitektuuri kohta. Teadmised on vajalikud selleks, et paremini mõista organisatsiooni infovajadusi ja pakkuda parimaid lahendusi. Teabehalduse eelduseks on äriarhitektuur ehk peab olema selge, mida juhitakse ja mille kohta teavet on hallatakse. Juhul kui see ei ole veel selge, võib teabehaldusjuht omandatud teadmiste baasil esmase kaardistuse ise ette võtta. Õppepäeva alguses käsitletakse teemasid teoreetiliselt, kuid suurem osa koolituspäevast toimub praktilise harjutamise ja tagasisidestamise vormis.

 • Äriarhitektuur ja selle osad
 • Organisatsiooni põhi- ja tugitegevused
 • Teenused ja tooted
 • Protsessid
 • Ärianalüütika ja mõõdikud
 • Maatriksjuhtimine

31.01.2024

3. ÕPPEPÄEV


10:00 – 15:15

Andmehaldus teabehalduse osana: andmemudelid ja andmekirjeldused

 • Enely Prei

  Enely Prei

  Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus, statistikateenuste osakonna juhataja; ITIL 4 Managing Professional; teabehalduse ekspert

Dokumendihalduselt teabehaldusele liikumine eeldab toimivat andmehaldust. Andmeid ei hallata enam dokumentides, vaid dokumente luuakse vastavalt vajadusele erinevatest andmetest. Andmehaldus tähendab asutuse andmete haldamist varana ehk asutuse olulise ressursina. See tähendab muuhulgas, et andmed kui vara on kirjeldatud, selle kvaliteeti hinnatakse ja parendatakse, andmetele juurdepääs ja nende kasutamine uue väärtuse (sh dokumentide) loomiseks on teadlikult juhitud.

Eesmärk on anda osalejatele üldine arusaam andmehaldusest ja sellega seotud töödest ning praktiline kogemus andmekirjelduste loomisel. Räägime teoreetiliselt lahti peamised mõisted ja töösuunad, kuid suurem osa ajast kulub praktiliselt andmekirjelduste loomise harjutamisele. Osalejatel on soovitav võtta näitena aluseks oma organisatsioon, kuid soovi korral saab kasutada ka ettevalmistatud stsenaariume.

 • Andmehalduse eesmärgid ja põhimõtted
 • Andmemudelid
 • Organisatsiooni põhiandmed ja nende haldamine
 • Andmekirjelduste standardiseerimine ja loomine

07.02.2024

4. ÕPPEPÄEV


10:00 – 15:15

Andmehalduse arendamine ja reguleerimise võimalused organisatsioonis

 • Enely Prei

  Enely Prei

  Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus, statistikateenuste osakonna juhataja; ITIL 4 Managing Professional; teabehalduse ekspert

Eesmärk on anda osalejatele üldine arusaam andmehalduse arendamise ja reguleerimise võimalusetest. Lisaks anda praktiline kogemus andmekirjelduste loomisel, andmekvaliteedi ja andmehalduse küpsuse hindamisel.

 • Andmekirjelduste loomine (jätkub)
 • Andmekvaliteedi haldamine
 • Andmeturvalisuse tagamine
 • Andmehalduse regulatsioonid organisatsioonis
 • Andmehalduse küpsus ja arendamine

14.02.2024

5. ÕPPEPÄEV


10:00 – 15:15

Kuidas andmetest ja infost saab otsuste tegemist toetav juhtimisinfo?

 • Enely Prei

  Enely Prei

  Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus, statistikateenuste osakonna juhataja; ITIL 4 Managing Professional; teabehalduse ekspert

Eesmärk on õppida kaardistama juhtimisinfo vajadusi ja kujundama juhtimisinfo lahendusi vastavalt organisatsiooni vajadustele.  Juhtimisinfo loomise ja esitamise eelduseks on targalt läbimõeldud teabe väärindamine, üks õppepäeva eesmärke on harjutada teabe väärindamise korraldamist. Õppepäeva alguses käsitletakse teemasid teoreetiliselt, kuid suurem osa koolituspäevast toimub praktilise harjutamise ja tagasisidestamise vormis.

 • Mis teeb infost juhtimisinfo?
 • Kes on juhtimisinfo tarbija?
 • Kes on juhtimisinfo looja?
 • Kust saada juhtimisinfo jaoks sisendit?
 • Huvigruppide kaardistamine
 • Teabe väärindamine
 • Juhtimisinfo töölaudade kujundamine vastavalt tarbija vajadustele
 • Juhtimisinfo esitamise vormid

28.02.2024

6. ÕPPEPÄEV


10:00 – 14:30

Millised riskid tekivad infoturbes teabehaldusele üleminekul?

Koolituse raames kuulajate tugevaks kõnetamiseks ja tähelepanu hoidmiseks kasutatakse rohkelt elulisi intsidentide näiteid.

Koolitus toimub loengu vormis, mille kestel on osalejatel pidevalt võimalus küsida asjakohaseid küsimusi ja täpsustusi. Teadlikult välditakse tehnilisi termineid ja keerukaid haldusvõtete kirjeldusi, kuna sihtgrupi eelteadmised ei ole selleks küllaldased ja tehnilised nüansid jäävad segaseks.

 • Infosüsteemide ja andmete kaitsevajadus, millised on järelevalve ja kontrollimehhanismid (logid, pistelised kontrollid jms)
 • BYOD (bring your own device) poliitika rakendamine asutuses ja sellega kaasnevate riskide haldamine
 • Mobiilside seadme (sh ka isikliku seadme nagu tahvelarvuti, telefon) turvaline kasutamine
 • E-postkasti kaitsemeetmed ja nende rakendamine (paroolide valik, autentimine, konto ülevõtmise päästemehhanismid
 • Ülevaade personaalsesse postkasti laekuvast pahavarast (petukirjad, andmete väljapetmine õngitsuslehtede või kirjade kaudu, C&C pahavara, ransomware) ja rünnetest, sh kombineeritud rünnetest)
 • ID-kaardi, mobiil-ID, smart-ID eelised paroolide ees ja nende rakendamine
 • IT halduse tähendus ja olulisus, puuduliku halduse tagajärjed IT tööriistade töökindlusele ja turvalisusele (nt andmete kadu ja hävimine)
 • Turvaliste ühenduste kasutamine ettevõtte või asutuse infovarade kasutamisel. Wifi salasõnad (vaikimisi salasõnad on tihtipeale kalkuleeritavad), muutuvad salasõnad arvutis, (tasuta) turvatarkvara soovitused nii mobiilile kui tavaarvutile
 • Wifi võrgud lähetustes (hotellid, välismaa) jmt
 • Turvaline interneti kasutamine ehk “surfamine”

06.03.2024

7. ÕPPEPÄEV


09:00 – 14:15

Millele tuleb erilist tähelepanu pöörata andmekaitses teabehaldusele üleminekul?

 • Anu Baum

  Anu Baum

  Eesti Õigusbüroo jurist, Tallinna Tehnikaülikooli Tarkvarateaduse instituut, projektijuht

Eesmärk on anda koolitusel osalejatele teadmised, millised on peamised erisused ja muudatused andmekaitses dokumendihalduselt üleminekul teabehaldusele. Koolitusel osalenu oskab seostada oma asutuse/organisatsiooni äriprotsesse isikuandmete kaitse ja seda reguleerivate õigusaktidega, mis võimaldavad sujuvamat üleminekut teabehaldusele isikuandmete kaitse vaates.

Käsitletavad teemad:

 • Isikuandmete kaitse teabehalduse kontekstis
 • Kelle omad on andmed? Andmete ristkasutus
 • Isikuandmete kaitse ja infoturve, lõimitud andmekaitse.
 • Eesti Infoturbestandard
 • Andmekaitsealaste riskide haldus teabehalduses
 • Andmekaitsespetsialisti roll. Vastutus isikuandmete töötlemisel
 • Kaasused, rühmatööd, arutelud

13.03.2024

8. ÕPPEPÄEV


10:00 – 15:15

Digiarhiveerimise tehniline pool mittetehnikule

 • Koit Saarevet

  Koit Saarevet

  Rahvusarhiiv, andmekogude arhiveerimise valdkonnajuht

 • Koolituspäev keskendub digiarhiveerimise kapotialusele osale, mis kenade kasutajaliideste tagant välja ei paista, aga mille baastasemel mõistmine on edukaks arhiveerimiseks vältimatult vajalik. Kuidas ikkagi jõuavad andmed arhiivi ja mida peavad sisulise poole vastutajad tehniliselt tiimilt nõudma?Koolituse läbinu mõistab koolituse kirjelduses toodud tehniliste terminite sisu ja nende mõju teabehaldusele. Seda ka juhul, kui ta enne koolitusele tulekut ühtki neist lühenditest näinud pole.Andmete liikumine põhitegevuse infosüsteemist arhiivi:
  • dokumendipõhiste süsteemide liidestus XML-failide abil
  • masinliidesed (API ehk Application Programming Interface)
  • andmekogu tõmmised: binaarfaili koopia, osaline eksport, arhiivivormingud

  XMLi alused – kuidas luua, lugeda, töödelda, sh:

  • XML – Extensible Markup Language
  • XSL – Extensible Stylesheet Language
  • XSLT – XSL Transformations

  Arhiinduslikud infopaketid:

  • Rahvusarhiivi SIP ehk UAMi ja ASTRA sisend- ja väljundformaadid
  • E-ARKi pakettide üldspetsifikatsioon CSIP
  • E-ARKi paketi alaliikide SIP, AIP, DIP spetsifikatsioonid
  • E-ARKi sisuspetsiifilised spetsifikatsioonid CITS

  Andmekogude arhiveerimine:

  • relatsioonilise andmebaasi olemus ja arhiveerimise probleemistik
  • SIARD vorming
  • DBPTK tööriistakast
  • levinumad vead andmekogude arhiveerimisel

20.03.2024

9. ÕPPEPÄEV


10:00 – 15:15

Teabehalduse töö rollid ja vastutus

 • Enely Prei

  Enely Prei

  Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus, statistikateenuste osakonna juhataja; ITIL 4 Managing Professional; teabehalduse ekspert

Teabehaldus koosneb paljudest erinevatest alamtegevustest ja rollidest. Õppepäeva eesmärk on anda ülevaade teabehaldusega seotud rollidest, vastutusest ja tulevikusuundadest ning selgitada, kas tänase traditsioonilise dokumendihalduri vastutus on täita kõiki rolle?

 • Vaatame üle teabehaldusega seotud rollid ja vastutuse
 • Võtame arenguprogrammi kokku dialoogi ja aruteluga

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Arenguprogramm

Lektorite arv:

5

Sihtrühm:

Käesolev programm on suunatud neile, kes tegelevad dokumendi-, andme- ja teabehaldusega.

Õppemeetodid:

Õppe kogumaht 65 AT, millest iseseisev töö 14 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osaleja vaheline dialoog ning praktilised harjutused. Lisaks saavad osalejad personaalselt vastused enda küsimustele. Kursus lõpeb elektroonilise kirjaliku arvestusega. Tunnistuse saavad kõik need, kes on läbinud terve programmi ning teinud programmi lõpus kirjaliku arvestuse. Programm toimub veebikeskkonnas ning koosneb 9-st põhjalikust õppepäevast.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 – 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Kätlin Susi

Toitlustus:

Ei

* Koolituse autoriõigus kuulub Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskusele. Programmi sisu kopeerimine keelatud. Jätame endale õiguse teha kavas muudatusi.

Konsultatsioonid

Kui teil on küsimusi ja vajate individuaalset konsultatsiooni, valige lektor ja registreeruge konsultatsioonile