Lektor

Karina Kasemaa

Karina Kasemaa

Riigi Infosüsteemi Amet, tootejuht

Karina on omandanud Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis (praegune TTK Teenusmajanduse Instituut) rakenduskõrghariduse Majandusinfosüsteemide korraldamise erialal ning täiendanud end koolitustel tarkvaraarenduse teemadel. IS tootejuhina on Karina töötanud alates aastast 2020 ning aastal 2022 alustas tööd Riigi Infosüsteemi Ameti Andmevahetuse osakonnas RIHA ja RIHAKEse tootejuhina. Karina igapäeva tööks on juhtida arendustegevust lähtudes kliendivajadustest ning on vastutav süsteemide jätkusuutlikkuse eest.