Lektor

Anneliis Tali

Anneliis Tali

AS Pekonsult, töö- ja organisatsioonipsühholoog

Anneliis Tali on töö- ja organisatsioonipsühholoog AS Pekonsult'is. Tema põhisuundadeks on psühholoogiline hindamine tööl ja organisatsioonis ning seeläbi efektiivne probleemide lahendamine.