Lektor

Anti Teepere

Anti Teepere

Wizon OÜ, ärianalüütika lahenduste konsultant ja Tableau koolitaja

Anti Teepere on üle 15 aasta aidanud arendada andmeanalüütika lahendusi erinevetes suuremates ja väiksemates organisatsioonides. Ta on omandanud Tallinna Ülikoolis matemaatika ja informaatika magistrikraadi. Viimase nelja aasta jooksul on ta läbi viinud mitmeid Tableau koolitusi, kus on kokku osalenud üle 500 Tableau huvilise.

Advertisement banner