Lektor

Kaarel Sahk

Kaarel Sahk

Eesti Maaülikooli Maaehituse- ja veemajanduse õppetooli lektor.

Õpetatavad aine Ehitusalane õigus, Ehitusökonoomika, Ehituste tehnilise seisukorra hindamine, Ehitiste renoveerimine jne. Juhendanud erinevaid ehitusinseneri eriala MSc lõputöid. Lõpetanud 1985.a Tallinna Polütehnilise Instituudi Ehituse juhtimise ja organiseerimise eriala. Kutseline ehitusinsener (volitatud ehitusinsener) alates 1999 kuni 04.2020, kutse taastõendamisel, Riiklikult tunnustatud ekspert, Eesti Ehitusinseneride Liidu, Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu, Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsiooni jt kutseorganisatsioonide liige Mitmete rahvusvaheliste organisatsioonide nagu International Concil for rRsearch and Innovation in Building and Construction, Royal Institution of Charted Surveyors, American Society of Civil Engineers, Construction Management Association of America, American Association of Cost Engineers International jne liige