Lektor

Kirsti Akkermann

Kirsti Akkermann

Kliiniline psühholoog-psühhoterapeut Kognitiivse Käitumisteraapia Keskuse, kliinilise psühholoogia kaasprofessor Tartu Ülikooli psühholoogia instituudis

Kirsti on kliinilise psühholoogia kaasprofessor Tartu Ülikooli psühholoogia instituudis. Ta töötab kliinilise psühholoogi-psühhoterapeudina Kognitiivse Käitumisteraapia Keskuses www.kkt-keskus.ee, kus rakendab tõenduspõhiseid teadmisi praktilises töös klientidega.