Lektor

Lembit Tedder

Lembit Tedder

advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat

Lembit Tedder on advokaadibüroo COBALT majanduskuritegude valdkonna kaasjuht ja tunnustatud vandeadvokaat. Ta on spetsialiseerunud ettevõtjate kaitsmisele ning esindamisele seoses majanduskuritegudega. Tal on ekspertteadmised kriminaalõiguses, kriminaalmenetluses ja väärteomenetluses. Majanduskuriteod seonduvad tihti tsiviilvaidlustega ning tal on ulatuslikud kogemused klientide nõustamisel pankrotimenetlustes. Tsiviilasjades on ta keskendunud komplektsetele ärivaidlustele, osates näha oma mitmekülgse ja pikaaegse praktika pinnalt erinevaid alternatiivseid lahendusi kliendi soovitud eesmärkide saavutamiseks.

Advertisement banner