Lektor

Liina Laas

Liina Laas

IB Reaal OÜ juhatuse liige, diplomeeritud energiatõhususe spetsilist

Liina on lõpetanud Taltechi keskkonnatehnika eriala ja aastal 2020 ka energiatõhususe magistri. Ta on töötanud ca 20 aastat kütte- ja ventilatsiooniinsenerina ning ca 10 aastat energiatõhususe spetsialistina. Tema igapäevaste tööülesannete hulka kuulub nii energiatõhususe arvutuste kui ka kütte- ja ventilatsiooniprojektide koostamine. Samuti tegeleb ta nii arendajate kui ehitajate nõustamisega antud vallas. Liina on energiatõhususe määruse kehtima hakkamisest kuni tänaseni tegelenud nii määruse igapäevase kasutajana kui viimased 5 aastat ka parandusettepanekute esitajana Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühingu eestseisuses.

Advertisement banner