Lektor

Liis Valk

Liis Valk

Politsei- ja Piirivalveameti arendusosakonna identiteedi ja staatuste büroo õigusliku staatuse grupi juht

Liis on Politsei- ja Piirivalveametis töötanud erinevatel ametikohtadel rände valdkonnas alates 2010. aastast ja 2005-2009 töötanud Kodakondsus- ja Migratsiooniametis. Liisil on magistri kraad õigusteaduses Tartu Ülikooli Tallinna filiaalist.